Publishing History > Prismaböcker (Bokförlaget Prisma) - Book Series List

Prismaböcker
Publisher: Bokförlaget Prisma. Country: Sweden. Date: 1961-82.


Satir och idyll by Anna Maria Lenngren (Prisma, 1962) (image)

Satir och idyll: dikter i urval av Magnus von Platen
by Anna Maria Lenngren
Stockholm, Prisma, 1962 (Prismaböcker).
Paperback. 252 pagesPRISMABOCKER (PRISMA)
Series Note: FIction and nonfiction pocket books.

Title / Author / Other Details / Publication Year

Aaboe, Asger. - Antikens matematik från babylonierna till Ptolemaios / övers. av Episodes from the early history of mathematics ; till svenska av Kerstin Klasson.. - 1969

Aalegaard, Ebba. - Collies och shetland sheepdogs / till svenska av Lena Danielsson ; [berb. för svenska förhållanden av Kris Sandberg].. - 1971

Abrahamsson, Bengt, 1937-. - Militärer, makt och politik / Bengt Abrahamsson.. - 1972. - ISBN: 915180042X

Abrahamsson, Bengt, 1937-. - Svensk militär tänker : en debattbok om militärer och politik / Bengt Abrahamsson, Dieter Strand. - 1966

Adcock, Frank Ezra. - Antikens krigskonst / F.E. Adcock.. - 1966

Adler, Irving. - Tänk på ett tal / till svenska av Bengt Lindwall. - 1961

Adler, Irving. - Tänk på ett tal / till svenska av Bengt Lindwall. - 1963 - 2. uppl.

Adler-Karlsson, Gunnar, 1933-2020. - Functional socialism : a Swedish theory for democratic socialization / [omarb. övers. av Funktionssocialism].. - 1969

Adler-Karlsson, Gunnar, 1933-2020. - Funktionssocialism : ett alternativ till kommunism och kapitalism / Gunnar Adler-Karlsson.. - 1967

Adler-Karlsson, Gunnar, 1933-2020. - Funktionssocialism : ett alternativ till kommunism och kapitalism / Gunnar Adler-Karlsson.. - 1970 - 2. uppl.

Adler-Karlsson, Gunnar, 1933-. - Funktionssocialism : ett alternativ till kommunism och kapitalism / Gunnar Adler-Karlsson.. - 1967

Adler-Karlsson, Gunnar, 1933-2020. - Handeln mellan öst och väst : en allmän översikt / Gunnar Adler-Karlsson ; övers. från eng. av Vanja Lantz.. - 1969

Afrika / huvudred.: Hans W:son Ahlmann ; medarbetare: Hans W:son Ahlmann ... - 1963

Afzelius, Nils, 1894-1970. - Myt och bild : studier i Bellmans dikt. - 1964 - 2., omarb. uppl.

Ahlenius, Holger, 1905-1956. - Från sekelskifte till fyrtiotal : svensk dikt och debatt 1893-1943 / Holger Ahlenius.. - 1964

Ahlgren, Stig, 1910-1996. - Lärdom och lättsinne : studier i franskt sjuttonhundratal / av Stig Ahlgren.. - 1964

Alain-Fournier, Henri, 1886-1914. - Det underbara äventyret / till svenska av Lorenz von Numers. - 1961 - [Ny utg.]

Alexanderson, Nils, 1875-1960. - Svensk tryckfrihet : med efterskrift av Erik Holmberg / Nils Alexanderson.. - 1966 - [Ny utg.]

Allaktivitet - ja, men hur? : erfarenheter från försök att förverkliga en vision / samlade av Bertil Nelhans.. - 1971

Allingham, Margery, 1904-1966.. - Tag två vid sängdags / till svenska av Sten Söderberg. - 1965 - [Ny utg.]

Allingham, Margery, 1904-1966.. - Tigern är lös / till svenska av Sten Söderberg. - 1963 - [Ny utg.]

Almqvist, Carl Jonas Love, 1793-1866. - Folkliv och fantasi / Carl Jonas Almqvist ; ett urval av Magnus von Platen.. - 1962

Amerikaemigrationen i dokument / Sammanställda av Albin Widén.. - 1966

Amerikansk humor / inledning och urval av Mårten Edlund ; till svenska av Mårten Edlund. - 1967

Amerikanska aforismer / valda och översatta av Thure Nyman. - 1969

Andersen, H. C., 1805-1875.. - H. C. Andersen : en antologi / redigerad av Niels Kofoed ; till svenska av Tore och Gertrud Zetterholm samt Åke Holmberg (sagorna). - 1960

Andersen, H. C., 1805-1875.. - H.C. Andersen : en antologi / red. av Niels Kofoed ; [till svenska av Tore och Gertrud Zetterholm samt Åke Holmberg].. - 1960

Anderson, Sherwood, 1876-1941. - Den lilla staden / Sherwood Anderson ; till svenska av Olov Jonason. - 1961 - [Ny utg.]

Andersson, Dan, 1888-1920. - Dan Anderssons vackraste visor : [med sångstämma] / under red. av Gösta Åberg.. - 1971

Andreassen, Knut, 1929-. - Guinea-Bissau : rapport om ett land och en befrielserörelse / Knut Andreassen, Birgitta Dahl.. - 1971

Aristarco, Guido. - L'utopia cinematografica / Guido Aristarco. - 1984

Armstrong, Charlotte, 1905-1969. - Mord efter schema / till svenska av Einar Thermaenius. - 1965 - [Ny utg.]

Arnberg, Teddy, 1939-. - Revolutionära rörelser i USA / Teddy Arnberg.. - 1968

Asimov, Isaac, 1920-1992.. - Blodet / Isaac Asimov ; till svenska av Bernt Bernholm.. - 1963

Asimov, Isaac, 1920-1992.. - Kemins historia / Isaac Asimov ; övers. och granskning av Sven Liljefors och Knut Rang.. - 1966

Asplund, Christer, 1943-. - Företagsdemokrati i facklig belysning : en internationell översikt / Christer Asplund ; övers. av Vanja Lantz. - 1972. - ISBN: 91-518-0534-0

Asturias, Miguel Ángel, 1899-1974. - Weekend i Guatemala / Miguel Angel Asturias ; till svenska av Karin Alin.. - 1965

Asturias, Miguel Ángel, 1899-1974. - Weekend i Guatemala / Miguel Angel Asturias ; till svenska av Karin Alin. - 1967 - 2. uppl.

Att åldras i Sverige : en kritisk granskning av samhällets åldringsvård / sammanställd av J. Christer Sundström.. - 1970

Attolini, Vito. - Dal romanzo al set : cinema italiano dalle origini ad oggi / Vito Attolini. - 1988. - ISBN: 88-220-4527-0

Axelson, Sigbert, 1932-. - Palestinafrågan och den kristna opinionen / Sigbert Axelson och Carl-Henric Grenholm.. - 1972. - ISBN: 9151803917

Back, Pär-Erik, 1920-1988. - Republiken Sverige / Pär-Erik Back, Gunnar Fredriksson.. - 1966

Balzac, Honoré de, 1799-1850. - Frispråkiga historier / till svenska av Ernst Lundqvist. - 1961 - [Ny utg.]

Balzac, Honoré de, 1799-1850. - Frispråkiga historier / till svenska av Ernst Lundqvist. - 1969 - [Ny utg.] / 2. uppl.

Barbash, Jack. - Fackföreningarna och den ekonomiska politiken i Västeuropa och USA / Jack Barbash ; Övers. av Birger Viklund. - 1972. - ISBN: 91-518-0089-6

Barea, Arturo, 1897-1957. - Smedjan / Arturo Barea ; till svenska av Siri Thorngren Olin ; engelsk övers. från det spanska orig.-manuskr.. - 1965 - [Ny utg.]

Barea, Arturo, 1897-1957. - Spåret / Arturo Barea ; till svenska av Karin De Laval ; engelsk övers. från det spanska orig.-manuskr.. - 1965 - [Ny utg.]

Barea, Arturo, 1897-1957. - Upproret / Arturo Barea ; till svenska av Karin de Laval ; engelsk övers. från spanska orig.-manuskr.. - 1965 - [Ny utg.]

Barn, böcker och samhälle : en debattbok om barn och litteratur / under redaktion av Kerstin Allroth och Christer Sundström.. - 1970

Barnard, Douglas St. Paul. - Tankenötter : [problemen i denna bok är hämtade ur Fifty Observer brain-twisters och One hundred brain-twisters] / svensk bearb. [och övers.] av Lennart Edberg. - 1967

Barth, Fredrik, 1928-2016.. - Socialantropologiska problem / Fredrik Barth ; till svenska [från engelskan] av Sara Hedman.. - 1971

Bastock, Margaret. - Uppvaktning i djurvärlden : en bok om parningsspel och könsurval / Margaret Bastock ; till svenska av Sverre Sjölander.. - 1969

Battan, Louis J.. - Elementens raseri / till svenska av Lennart Edberg.. - 1962

Beaufre, André. - Modern strategi för fred och krig / André Beaufre ; med förord av Carl Eric Almgren ; till svenska av Carl-Erik Almström.. - 1966

Beckman, Lars, 1928-. - Ras och rasfördomar. - 1966

Behandling som straff : 23 debattinlägg om nordisk krimi nalpolitik / under redaktion av Hans Nestius.. - 1971 - 2. uppl.

Behandling som straff : 23 debattinlägg om nordisk kriminalpolitik / under redaktion av Hans Nestius. - 1969

Bellman, Carl Michael, 1740-1795. - Fredmans epistlar / musikarrangemang av Roland Bengtsson. - 1966 - 3. uppl.

Bellman, Carl Michael, 1740-1795. - Fredmans epistlar [Musiktryck] ; Fredmans sånger i urval / Carl Michael Bellman ; musikarrangemang av Roland Bengtsson. - 1962

Bellman, Carl Michael, 1740-1795. - Fredmans epistlar / musikarrangemang av Roland Bengtsson. - 1969 - 4. uppl.

Bellman, Carl Michael, 1740-1795. - Fredmans sånger / musikarrangemang av Roland Bengtsson.. - 1966

Bellman, Carl Michael, 1740-1795. - Fredmans sånger / musikarrangemang av Roland Bengtsson. - 1972 - 2. uppl.. - ISBN: 91-518-0502-2

Benade, Arthur H.. - Ton och klang / Arthur H. Benade ; till svenska av Gösta Åberg.. - 1961

Bennett, Margot. - Mannen som inte flög / till svenska av Gunilla Nordlund. - 1960

Bennett, Margot. - Någon från det förflutna / till svenska av Olof Högstadius. - 1961

Bergeijk, Willem A. van. - Ljudvågorna och vi / övers. och anpassad för svenska förhållanden av Sven Mossige-Norheim.. - 1960

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Kortfattad svensk språkhistoria.. - 1972 - 3. uppl.

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Kortfattad svensk språkhistoria : [en översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid]. - 1968

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Kortfattad svensk språkhistoria : [en översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid] / Gösta Bergman.. - 1970 - 2. bearb. och utvidgade uppl.

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Ord med historia / Gösta Bergman.. - 1967 - 2. uppl.

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Ord med historia. - 1969 - [Ny utg.]

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Ord med historia / Gösta Bergman.. - 1974 - 4., avsevärt utök. uppl.. - ISBN: 915180851X

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Ord med historia : [etymologiska kåserier] / Gösta Bergman.. - 1966

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Ord med historia. - 1970 - [Ny utg.], ny, avsevärt utökad uppl.

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Slang och hemliga språk / Gösta Bergman.. - 1964

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Slang och hemliga språk / Gösta Bergman.. - 1970 - 2., bearb. uppl.

Bergman, Gösta, 1894-1984. - Svenska provinsialismer / Gösta Bergman.. - 1971

Bergmark, Matts, 1912-1980. - Farligt att förtära, inandas och beröra : en bok om gifter och förgiftningar. - 1971 - 3. omarb. uppl., 2. tr.

Bermani, Cesare. - Il bambino è servito : leggende metropolitane in Italia / Cesare Bermani. - 1991. - ISBN: 88-220-4531-9

Bernanos, Georges, 1888-1948. - Prästmans dagbok / till svenska av Sven Stolpe.. - 1962 - [Ny utg.]

Bernard, William, pseud. för Bernard Williams. - Testa dina anlag och talanger / William Bernard och Jules Leopold. - 1970 - [Ny utg.]

Bertelsen, O.. - Min hund / till svenska av Britta Dancy ; sakgranskad av Kim Erlandsson. - 1971

Berömda ryska berättare : från Tjechov till Sjolochov / i urval av Nils Åke Nilsson.. - 1966 - [Ny utg.]

Berömda tyska berättare / i urval av Johannes Edfelt.. - 1966

Bingham, John, 1908-1988. - I repets skugga / till svenska av Ingela Björck. - 1962 - [Ny utg.]

Bingham, John, 1908-1988. - Inspektor Morgans dilemma / till svenska av Aida Törnell. - 1961 - [Ny utg.]

Bitter, Francis, 1902-1967. - Magneter / Francis Bitter ; [till svenska av Börje Ahlgren].. - 1964

Björklund, Eva, 1942-. - Dagbok från Kuba / Eva Björklund.. - 1971

Boehm, George A. W.. - Den nya matematiken / George A. Boehm ; [till svenska av Frank Hirschfeldt].. - 1963

Boëthius, Gunilla, 1945-. - FÖVUX : uppsökande verksamhet i vuxenutbildningen : en sammanfattning / Gunilla Boëthius.. - 1972. - ISBN: 9151805677

Boëthius, Ulf, 1933-. - Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I / Ulf Boëthius.. - 1969

Bolinder, Erik, 1921-. - Risker i jobbet: LO-enkäten / LO-medlemmarnas uppfattning om arbetsplatsens hälsorisker ; i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. -

Bondeson, Lennart, 1921-. - Organisationer och institutioner i det svenska näringslivet / Lennart Bondesson.. - 1968

Bondi, Hermann. - Världsrymdens gåtor / Hermann Bondi ; till svenska av Lennart Edberg.. - 1961

Borger, Robert. - Modern inlärningspsykologi / Robert Borger och A.E.M. Seaborne ; till svenska av Ewa Rappe.. - 1970 - 2. uppl.

Borger, Robert. - Modern inlärningspsykologi / Robert Borger & A.E.M. Seaborne ; till svenska av Ewa Rappe. - 1968

Borges, Jorge Luis, 1899-1986. - Crónicas de Bustos Domecq / Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares. - 1968 - 2. ed.

Bosch, Juan, 1909-2001. - Pentagonismen / till svenska av Åke Wedin och Eva Karlsson.. - 1969 - 2., [utökade] uppl.

Bosch, Juan, 1909-2001. - Pentagonismen / till svenska av Åke Wedin och Eva Karlsson.. - 1968

Boserup, Ester, 1910-1999. - Från boplats till storstad / Ester Boserup ; till svenska av Birthe Lundvik.. - 1971

Bostad och kapital : en studie av svensk bostadspolitik / Kenneth Boberg ... - 1974. - ISBN: 9151808870

Bowen, Ian. - Jämlikhetsproblemet : en ekonomisk-politisk analys / Ian Bowen ; till svenska av Tor Molin. - 1971

Boyd, Robert Lewis Fullarton. - Rymdraketer och satelliter i forskningens tjänst / R. L. F. Boyd ; [översättning och bearbetning av Åke Hjertstrand].. - 1962

Boys, Charles Vernon. - Underverk med såpbubblor / av C. V. Boys ; till svenska av Lennart Edberg ; ill. av Robert L. Kelley. - 1960

Brand, Christianna, 1907-1988. - Döden regisserar / Christianna Brand ; [till svenska av Curt Löfroth]. - 1965 - [Ny utg.]

Brand, Christianna, 1907-1988. - Katt och råtta / till svenska av Göran Heden.. - 1962 - [Ny utg.]

Brand, Christianna, 1907-1988. - Två offer och en mördare / till svenska av Essie Bæckström. - 1965 - [Ny utg.]

Brandt, Willy, 1913-1992. - Fredspolitik i Europa / Willy Brandt ; med förord av Olof Palme ; till svenska av Britta Dancy ; sakgranskad av Erik Holm.. - 1970

Branting, Hjalmar, 1860-1925. - Socialism och demokrati / Hjalmar Branting ; ett urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell.. - 1970

Brenner, Charles, 1913-2008.. - Psykoanalysens grunder / Charles Brenner ; till svenska av Magnus Kihlbom ; vetenskaplig granskare: Gösta Harding.. - 1968

Brenner, Charles, 1913-2008.. - Psykoanalysens grunder / Charles Brenner ; till svenska av Magnus Kihlbom ; vetenskaplig granskare: Gösta Harding.. - 1970 - 2. uppl.

Brenner, Charles, 1913-2008.. - Psykoanalysens grunder / till svenska av Magnus Kihlbom ; vetenskaplig granskare: Gösta Harding.. - 1971 - 3. uppl.

Brion, Marcel. - Dagligt liv i Wien på Mozarts och Schuberts tid / Marcel Brion ; [till svenska av Gunilla Berglund].. - 1962

Brodén, Bertil, 1926-. - Företagsekonomi för alla : orientering för arbetstagare om företagandets villkor / i samarbete med Svenska civilekonomföreningen.. - 1971

Brown, James Alexander Campbell. - Operation övertalning : reklam, propaganda, hjärntvätt / J.A.C. Brown ; till svenska av Gull och Clas Brunius.. - 1965

Brox, Ottar, 1932-. - Centralbyråkraterna och glesbygden : en sociologisk intensivstudie / av Ottar Brox ; till svenska av Gullik Dahlstedt.. - 1970 - 2. uppl.

Brox, Ottar, 1932-. - Centralbyråkraterna och glesbygden : en sociologisk intensivstudie / Ottar Brox ; till svenska av Gullik Dahlstedt.. - 1969

Brox, Ottar, 1932-. - Strukturfascismen och andra essäer / Ottar Brox ; övers. av Ingvar Lindblom.. - 1972. - ISBN: 9151804565

Brundenius, Claes, 1938-. - Imperialismens ansikte : 400 år av underutveckling i Peru / Claes Brundenius.. - 1972. - ISBN: 9151807734

Brunius, Teddy, 1922-2011.. - Kritikens pionjärer : [porträtt av fyra portalfigurer inom den moderna kritiken: Addison, Samuel Johnson, Diderot och Lessing] / Teddy Brunius. - 1963

Brusewitz, Axel, 1881-1950. - Kungamakt, herremakt, folkmakt : författningskampen i Sverige 1906-1918 / Axel Brusewitz. - 1964 - [Ny utg.]

Brändström, Dan, 1941-. - Län, landsting, kommun : regional och lokal förvaltning i Sverige / Dan Brändström. - 1970

Brändström, Dan, 1941-. - Län, landsting, kommun : regional och lokal förvaltning i Sverige / Dan Brändström, Bengt E. Grimlund, Lars Ricknell.. - 1972 - 2. uppl.. - ISBN: 9151804263

Brøndsted, Johannes. - Vikingarna hemma och i härnad / Johannes Brøndsted ; till svenska av Inger Molde.. - 1962

Bullock, Alan, 1914-2004.. - Hitler, en studie i tyranni / Alan Bullock ; till svenska av Ture Nerman och Christina Strandberg.. - 1964-1970

Bütikofer, Anna. - Staat und Wissen : Ursprünge des modernen schweizerischen Bildungssystems im Diskurs der Helvetischen Republik / Anna Bütikofer.. - 2006 - 1. Aufl.. - ISBN: 3258069417

Bättre bostäder : Bostadsbyggnadsutredningens huvudbetänkande Höjd bostadsstandard / presenterat av Ingrid Dalén och Lennart Holm.. - 1965

Caldwell, Erskine, 1903-1987. - Sydstatsnoveller / till svenska av Pelle Fritz-Crone. - 1962

Caldwell, Erskine, 1903-1987. - Tobaksvägen : Erskine Caldwell / till svenska av Olov Jonason. - 1969 - [Ny utg.]

Cambi, Franco. - Collodi, De Amicis, Rodari : tre immagini d'infanzia / Franco Cambi.. - 1985. - ISBN: 8822045114

Capablanca, José Raúl, 1888-1942. - Capablancas schackskola / till svenska av Jan-Erik Westman. - 1969

Čapek, Karel, 1890-1938. - Salamanderkriget / Karel Čapek ; [till svenska av Erik Frisk]. - 1963 - [Ny utg.]

Carcopino, Jerôme, 1881-1970.. - Dagligt liv i antikens Rom / Jérôme Carcopino ; till svenska av Natan Valmin. - 1964 - 2. uppl.

Carcopino, Jerôme, 1881-1970.. - Dagligt liv i antikens Rom / Jérôme Carcopino till svenska av Natan Valmin.. - 1961

Carleson, Lennart, 1928-. - Matematik för vår tid : en presentation och ett debattinlägg / Lennart Carleson.. - 1968

Carlson, Sune, 1909-1999. - Företagsledare i arbete : en undersökning av företagsledares arbetsbörda och arbetsmetoder / Sune Carlson ; av Nils Kjellström verkställd övers.. - 1964

Carlsson, Sten, 1917-1989. - Bonde - präst - ämbetsman : svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar / Sten Carlsson.. - 1962 - [Ny omarb. uppl.]

Carr, Edward Hallett, 1892-1982. - Vad är historia? : [den historiska vetenskapens problem, metoder och mål] / E: H. Carr ; [vetenskaplig granskare: Göran Hermerén] ; [till svenska av Birgitta Andersson]. - 1965

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Bronslampan / Carter Dickson ; till svenska av Margareta Ångström. - 1965 - [Ny utg.]

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Bruden i Newgate / John Dickson Carr ; [till svenska av Roland Adlerberth].. - 1962

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Djävulen i sammet / till svenska av Roland Adlerberth.. - 1969

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Döden driver gäck / till svenska av Roland Adlerberth. - 1965

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Hattmysteriet / John Dickson Carr ; till svenska av Gunvor Blomqvist. - 1970 - [Ny utg.]

Carr, John Dickson, 1906-1977. - Nio och döden blir tio / Carter Dickson ; till svenska av K. Stubbendorff. - 1965 - [Ny utg.]

Carson, Rachel, 1907-1964. - Havet / till svenska av K. B. Stubbendorff. - 1964 - 2. uppl.

Carson, Rachel L. - Tyst vår / Rachel Carson ; teckningar av Lois och Louis Darling ; översättning från engelskan av Roland Adlerberth. - nnnn - [Ny utg.]

Carson, Rachel, 1907-1964. - Tyst vår / Rachel Carson ; till svenska av Roland Adlerberth. - 1969 - [Ny uppl.]

Carson, Rachel, 1907-1964. - Tyst vår / Rachel Carson ; till svenska av Roland Adlerberth.. - 1966 - [Ny utg.]

Carson, Rachel, 1907-1964. - Tyst vår / Rachel Carson ; [till svenska av Roland Adlerberth].. - 1970 - [Ny uppl.]

Carter, Cedric O.. - Människans arvsanlag / C. O. Carter ; till svenska av Barbro Lundberg ; illustrationer av Roy Bäckbom.. - 1966

Casparsson, Ragnar, 1893-1978. - LO : bakgrund, utveckling, verksamhet / Ragnar Casparsson.. - 1966

Catterall, Robert Duncan. - Könssjukdomarna : [veneriska och andra sjukdomar som överförs genom sexuell kontakt] / svensk bearb. av Vera Starck-Romanus ; utg. i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning ; till svenska av Tor Molin. - 1969

Cederlöf, Olle, 1918-1999. - Vapnens historia : i sammandrag från antiken till 1800-talets slut / Olle Cederlöf ; teckningar av Roy Bäckbom.. - 1965 - [Ny utg.]

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith), 1874-1936.. - Den oöverträffade fader Brown / G. K. Chesterton ; revid. övers. efter H. Flygare, K. Hildén .... - 1970 - [Ny utg.]

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith), 1874-1936.. - Mr Ponds paradoxer / till svenska av Anna Lamberg Wåhlin.. - 1961 - [Ny utg.]

Clarke, Arthur C. (Arthur Charles), 1917-2008.. - SOS från månen / Arthur C. CLarke ; till svenska av Hans Nygren. - 1963

Cleaver, Eldridge, 1935-1998. - Svart panter : tal, artiklar och intervjuer efter fängelsetiden / samlade av Robert Scheer ; till svenska av Louise Rydén.. - 1969

Cohen, I. Bernard. - Fysikens banbrytare / I. Bernard Cohen ; [till svenska av Bengt Lindwall].. - 1960

Coleman, James A.. - Hur uppstod universum? : moderna kosmologiska teorier / James A. Coleman. - 1965

Coleman, James A.. - Relativitetsteori för alla / James A. Coleman. - 1963 - 2. uppl.

Coleman, James A.. - Relativitetsteori för alla / James A. Coleman ; [till svenska av Lennart Edberg]. - 1961

Collis, Maurice, 1889-1973. - Cortés och Montezuma : Mexikos erövring / till svenska av Nils Holmberg.. - 1969 - [Ny utg.]

Comfort, Alex. - Åldrandet / Alex Comfort ; till svenska av Inge-Bert Täljedal. - 1966

Conrad, Joseph, 1857-1924. - Mörkrets hjärta / Joseph Conrad ; översättning av Margaretha Odelberg. - 1969 - 2. uppl

Conrad, Joseph, 1857-1924. - Mörkrets hjärta / Joseph Conrad ; till svenska av Margaretha Odelberg.. - 1960

Cottrell, Leonard, 1913-1974. - Försvunna städer / Leonard Cottrell ; [till svenska av Hadar Högberg]. - 1961

Cowles, Virginia. - Spökmajoren : [David Stirling] / Virginia Cowles ; till svenska av Nils Holmberg.. - 1960

Cowles, Virginia. - Spökmajoren / Virginia Cowles ; [till svenska av Nils Holmberg]. - 1968 - 2. uppl.

Crane, Stephen, 1871-1900. - De tappras tecken / Stephen Crane ; till svenska av Gunilla Nordlund.. - 1960

Crofts, Freeman Wills, 1879-1957. - Skeppsbrottet / F. Willis Crofts ; till svenska av Greta Tiselius.. - 1969 - [Ny utg.]

Crofts, Freeman Wills, 1879-1957. - Vinfatet / F. Wills Crofts ; [till svenska av Hildegard Wieselgren]. - 1969 - [Ny utg.]

Dahlgren, Gunnar, 1906-. - Etthundra korsord / Gunnar Dahlgren, Bertil Geijer. - 1967

Dahlström, Britt, 1939-. - Läsa vid universitet : en praktisk handbok / Britt Dahlström. - 1972. - ISBN: 91-518-0010-1

Dahlström, Edmund, 1922-2003. - Fördjupad företagsdemokrati : forskningslinjer och handlingsalternativ. - 1971 - 3. uppl.

Dahlström, Edmund, 1922-2003. - Fördjupad företagsdemokrati : forskningslinjer och handlingsalternativ / Edmund Dahlström. - 1969

Dahlström, Edmund, 1922-2003. - Fördjupad företagsdemokrati : forskningslinjer och handlingsalternativ. - 1970 - 2. uppl.

Dahlström, Edmund, 1922-2003. - Fördjupad företagsdemokrati : forskningslinjer och huvudalternativ / Edmund Dahlström. - 1973 - 4. uppl. - ISBN: 91-518-0159-0

Dana, Richard Henry, jr. - Två år för om masten / R.H. Dana ; [till svenska av Lisbeth Renner].. - 1961

Daniel-Rops, Henry, pseud. för Jules Charles Henri Petiot. - Dagligt liv i Palestina på Jesu tid / [till svenska av Sven Stolpe ; genomsedd av A. Brody].. - 1964

Daniel-Rops, Henry, pseud. för Jules Charles Henri Petiot. - Dagligt liv i Palestina på Jesu tid / till svenska av Sven Stolpe ; genomsedd av A. Brody.. - 1969 - 4. uppl.

Daniel-Rops, Henry, [pseud. för Jules Charles Henri Petiot]. - Dagligt liv i Palestina på Jesu tid / Daniel-Rops ; till svenska av Sven Stolpe ; genomsedd av A. Brody.. - 1966 - 2. uppl.

Danielsson, Axel, 1863-1899. - Revolution och reform / ett urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell. - 1971

Daun, Åke, 1936-2017.. - Upp till kamp i Båtskärsnäs : en etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse / Åke Daun.. - 1969

Davidson, Hilda Roderick Ellis, 1914-. - Nordens gudar och myter / H. R. Ellis Davidson ; översättning och svensk bearbetning av Bengt G. Söderberg.. - 1966

Davidson, Lionel. - Nätter i Prag / till svenska av Marianne Höök. - 1962 - [Ny utg.]

Davis, Kenneth S.. - Vatten : vetenskapens spegel / Kenneth S. Davis och John Arthur Day ; till svenska av Leif Björk. - 1962

Diderot, Denis, 1713-1784. - Skådespelaren och hans roll / Denis Diderot ; förord av Frank Sundström ; övers. och kommenterande efterskrift av Teddy Brunius.. - 1963

Det differentierade samhället : studier i social stratifiering / under red. av Carl-Gunnar Janson. - 1968

Det differentierade samhället : studier i social stratifiering / under red. av Carl-Gunnar Janson.. - 1969 - 2. uppl.

Dikter om dig och världen : 88 svenska dikter 1952-1974 / i urval av Urban Andersson och Kaj Attorps.. - 1974. - ISBN: 9151808749

Dostojevskij, Fjodor, 1821-1881.. - En antologi / Fjodor Dostojevskij ; red. av Zenta Maurina ; övers. från ryska av Helga Backhoff-Malmquist. - 1960

Dostojevskij, Fjodor, 1821-1881.. - Fjodor Dostojevskij : en antologi / red. av Zenta Maurina ; övers. från ryska av Helga Backhoff-Malmquist. - 1960

Dostojevskij, Fjodor, 1821-1881.. - En komisk människas dröm och andra berättelser / Fedor Dostoevskij ; övers.: Helga Backhoff-Malmquist. - 1970

Dostojevskij, Fjodor, 1821-1881.. - Människorna på godset Stepantjikovo / Fjodor Dostojevskij ; till svenska av Helga Backhoff-Malmquist. - 1967

Douglas, Gustaf, 1938-. - Strategi för framgång : en handbok om produktutveckling. - 1969

Dubos, René J. (René Jules), 1901-1982. - Louis Pasteur och den moderna vetenskapen / René Dubos.. - 1961

Duggan, Alfred. - Kung Romulus / till svenska av Gunilla Nordlund [Berglund]. - 1961

Duyn, Roel van. - Budskap från en vis tomte : en kabouters tankar om ett bättre samhälle / till svenska av Marguérite Törnqvist. - 1971

Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990. - Domaren och hans bödel / till svenska av Ingegerd Lundgren.. - 1965 - [Ny utg.]

Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990. - Kommissariens löfte / till svenska av Ingegerd Lundgren. - 1965 - [Ny utg.]

Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990. - Med brott benådad / till svenska av Ingegerd Lundgren. - 1966 - [Ny utg.]

Edberg, Lennart, 1921-. - Blanda och ge : nya och gamla kortspel för hela familjen / Lennart Edberg. - 1969

Edselius, Yngve, 1926-. - Modern företagsbudgetering / Yngve Edselius.. - 1970

Edström, Lars-Olof, 1933-. - Reformera vuxenundervisningen nu! : en överblick och ett debattinlägg / Lars-Olof Edström.. - 1969

Ekensteen, Vilhelm, 1941-. - På folkhemmets bakgård : en debattbok om de handikappades situation / Vilhelm Ekensteen ; med en efterskrift av Erik Ransemar. - 1968

Elster, Jon, 1940-. - Ekonomi och historia från Hammurabi till Keynes / Jon Elster ; översättning av Jan Wahlén.. - 1973. - ISBN: 9151806665

Enby, Gunnel, 1941-2016.. - Vi måste få älska : en bok om handikappade / Gunnel Enby.. - 1972. - ISBN: 9151801868

Enevoldsen, Jens. - Bobby Fischers väg till VM / Jens Enevoldsen ; översättning av Gösta Åberg.. - 1972. - ISBN: 9151806622

Enge Swartz, Marianne, 1941-. - Blivande föräldrar : en handbok om graviditet och förlossning / granskad av Per-Olof Swarts ; teckningar av Tommy Punsvik. - 1972. - ISBN: 91-518-0752-1

Enge Swartz, Marianne, 1941-. - Spädbarnsvård i bild / Marianne Enge ; granskad av Per J. Nordenfelt ; fotografier av Carl A. Nordin. - 1970

Enge Swartz, Marianne, 1941-. - Utelekar sommar och höst / Marainne Enge ; teckningar av Monica Schultz.. - 1971

Enge Swartz, Marianne, 1941-. - Utelekar vinter och vår / Marianne Enge ; teckningar av Monica Schultz. - 1970

Engelsk vänsterdebatt : artiklar ur New Left review / valda av Gunnar Olofsson ; till svenska av Jan Järnebrand.. - 1969

Engelska aforismer : [livsvisdom från fem århundraden] / valda och översatta av Thure Nyman. - 1966

Engman, Hans, 1941-. - Sverige och Europa : om internationellt handelspolitiskt och fackligt samarbete / Hans Engman.. - 1973. - ISBN: 9151806762

Engström, Clas, 1927-2017. - Is / Clas Engström.. - 1965 - [Ny utg.]

Engström, Martin, 1909-. - Yrkesskador : ny lagstiftning om anställdas försäkring för olycksfall i arbetet m.m. Martin Engström.. - 1968

Enquist, P. O., 1934-2020. - Färdvägen / Per Olof Enquist.. - 1965 - [Ny utg.]

Ericson, Carl Olov, 1918-. - Lönsamhetsinriktad marknadsföring : [hur man med metodisk programmering når friare utveckling och bättre lönsamhet] / Carl Olov Ericson.. - 1968

Ericson, Stig T. L., 1920-. - Vardagens ekonomi.. - 1963

Europa-Cinema 88 : 5. mostra del cinema europeo / a cura di Cesare Biarese .... - 1988

Eysenck, Hans J., 1916-1997. - Psykologi - fakta och fördomar / [till svenska av Paul Persson och Birgit Kirkpatrick ; vetenskaplig granskare: Anders Svensson].. - 1968

Eysenck, Hans J., 1916-1997. - Psykologi på gott och ont / H. J. Eysenck ; [till svenska av Hadar Högberg]. - 1965 - 2. uppl.

Eysenck, Hans J., 1916-1997. - Psykologi på gott och ont / H.J. Eysenck ; till svenska av Hadar Högberg.. - 1962

Fackföreningsrörelsen och kulturen : rapport från LO:s arbetsgrupp för kulturfrågor / i samarbete med Landsorganisationen i Sverige.. - 1971

Fackföreningsrörelsen och vuxenutbildningen : sammanfattning/delrapport från LO:s arbetsgrupp för vuxenutbildningsfrågor (LOVUX) / i samarbete med Landsorganisationen i Sverige.. - 1969

Familj och samhälle / rapport från TCO:s familjepolitiska grupp. - 1970

Farrington, Benjamin. - Grekisk vetenskap : [från Thales till Ptolemaios] / till svenska [från engelskan] av Lennart Edberg ; vetenskaplig granskare: Rolf Lindborg.. - 1965

Fast, Julius, 1919-2008. - Sexuell njutning : en sammanfattning av sexualforskningens viktigaste rön / utgiven i samarbete med Riksförbundet för Sexuell Upplysning ; Julius Fast ; [till svenska av Margareta Edgardh]. - 1967

Fatum, Poul. - Handikapplära / Poul Fatum och Jörgen Hviid ; under medverkan av Stig Näslund ; övers.: M. Edgardh.. - 1971

Fink, Donald G.. - Bakom TV-rutan / Donald G. Fink och David M. Lutyens ; [till svenska av Lennart Edberg].. - 1960

De finska invandrarnas problem / av Arbetsgruppen för finska invandrarfrågor: Osmo Hormia ... - 1971

Folkmord : rapport från Internationella kommissionen för undersökning av USA:s krigsförbrytelser i Indokina / redigerad av Hans Göran Franck och Tomas Rothpfeffer ; med förord av Gunnar Myrdal.. - 1971

Forsberg, Leif, 1938-. - Sporthandboken : regler, termer och taktik i våra viktigaste idrotter. - 1971

Forsberg, Leif, 1938-. - Sporthandboken : regler, termer och taktik i våra viktigaste idrotter. - 1972 - [Ny uppl.]. - ISBN: 91-518-0292-9

Framtidens stad - stadens framtid : en bok om stadsplaneringens långsiktiga problem / under medverkan av Tage Erlander ... - 1970 - 2. uppl.

Framtidens stad - stadens framtid : en bok om stadsplaneringens långsiktiga problem / under medverkan av Tage Erlander ... - 1969

Franska aforismer : [fransk esprit och livsvisdom] / i urval och övers. av Stig Ahlgren och Magnus von Platen.. - 1964

Franska aforismer : [fransk esprit och livsvisdom] / i urval och övers. av Stig Ahlgren och Mganus von Platen.. - 1966 - 2. uppl.

Franska aforismer om kärleken / valda och övers. av Magnus von Platen. - 1962

Franzen, Erich. - Testpsykologi / Erich Franzen ; till svenska av Kajs Tidholm. - 1961

Franzén, Nils-Olof, 1916-1997. - Hur stora författare arbetar : några kåserier om skrivmödor och diktarvardag / Nils-Olof Franzén.. - 1963 - Omarb. nyutg.

Fredriksson, Bert, 1936-2003. - Arbetsmarknadens lagar och avtal / Bert Fredriksson. - 1973 - 2., utök. uppl.. - ISBN: 91-518-0703-3

Fredriksson, Bert, 1936-2003. - Arbetsmarknadens lagar och avtal. - 1972. - ISBN: 9151803399

Fredriksson, Gunnar, 1930-, redaktör. - Indien : tragedi eller revolution. - 1970

Fredriksson, Gunnar, 1930-, redaktör. - Indien - tragedi eller revolution / Gunnar Fredriksson. - 1970 - [Ny utg.]

Freud, Anna, 1895-1982. - Barnets psykiska hälsa / Anna Freud ; [vetenskaplig granskare: Agneta Hedvall] ; [till svenska av Heidi Parland].. - 1967

Frick, Lennart, 1939-. - Geografiska data / Lennart Frick, Jan Jonasson. - 1965

Friedlaender, Kurt, 1899-1979. - Från Cervantes till James Joyce : mästerverk inom berättarkonsten presenterade av Kurt Friedlaender. - 1969 - Ny bearb. och moderniserad uppl

Fråga RFSU : frågor och svar om sex och samlevnad / utg. i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning. - 1972. - ISBN: 91-518-0631-2

Fröding, Gustaf, 1860-1911. - Dikter / valda av Magnus von Platen. - 1962

Fröding, Gustaf, 1860-1911. - Dikter / Gustaf Fröding ; valda av Magnus von Platen. - 1965 - 2. uppl.

Fältström, Eric, 1920-. - Ledarskap och ledarutveckling : [moderna aspekter på administrativ effektivitet och lönsamhet] / Eric Fältström ; med erfarenhetsinlägg av Hans Almryd ... ; [illustrationerna utförda av Roy Bäckbom].. - 1968

Företag och marknader : 14 experter om företagsledning och marknadsföring. - 1967

Företagandets internationalisering - välfärdshot eller framstegsgaranti? / i samarbete med TCO, Tjänstemännens centralorganisation.. - 1973. - ISBN: 9151807157

Gadelius, Bror, 1862-1938. - Häxor och häxprocesser / Bror Gadelius.. - 1963

Galambos, Robert. - Nerver och muskler / Robert Galambos ; [till svenska av Birger Stolpe]. - 1963

Galbraith, John Kenneth, 1908-2006. - Överflödets samhälle / till svenska av Leif Björk och Roland Pålsson. - 1964 - [Ny utg.]

Gallery, Daniel V.. - Vi kapade en ubåt / Daniel V. Gallery. - 1962 - [Ny utg.]

Gamow, George, 1904-1968. - Trettio år som skakade fysiken / George Gamow ; till svenska av Lennart Edberg.. - 1968

Gamow, George, 1904-1968. - Tyngdkraften / George Gamow.. - 1962

Garby-Czerniawski, Roman. - Spion 41 : [den autentiska berättelsen om Interallié] / till svenska av Roland Adlerberth.. - 1963

Gaspari, Gianmarco. - Letteratura delle riforme : da Beccaria a Manzoni. - 1990

Gedin, Per I., 1928-. - Den nya boken : en presentation och analys av pocketboken / Per I. Gedin.. - 1966

Geijer, Bertil, 1914-1993. - Hundra nya korsord.. - 1968

Geill, Torben. - Modern åldringsvård : en kortfattad orientering. - 1971[1965]

Gide, André, 1869-1951. - Om icke vetekornet dör / [till svenska av Göran Schildt]. - 1961 - [Ny uppl.]

Giovannini, Fabio. - Dario Argento : il brivido, il sangue, il thrilling / Fabio Giovannini. - 1986. - ISBN: 88-220-4516-5

Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič, 1809-1852. - Taras Bulba / Nikolaj Gogol ; [till svenska av Carl Elof Svenning]. - 1962 - [Ny utg.]

Gorʹkij, Maksim, 1868-1936. - Provokatören och andra noveller / Maxim Gorkij ; [till svenska av Carl Elof Svenning].. - 1968 - [Ny utg.]

Gorpe, Peter, 1940-. - Modern administration / Peter Gorpe ; [ill. av Roy Bäckbom].. - 1969 - 4. uppl.

Gorpe, Peter, 1940-. - Modern administration / Peter Gorpe ; [ill. av Roy Bäckbom].. - 1966 - 2. uppl.

Gorpe, Peter, 1940-. - Modern administration / Peter Gorpe ; [ill. av Roy Bäckbom]. - 1966

Gorpe, Peter, 1940-. - Modern administration / Peter Gorpe ; [ill. av Roy Bäckbom]. - 1967 - 3. uppl.

Gorpe, Peter, 1940-. - Modern administration / Peter Gorpe ; [ill. av Roy Bäckbom].. - 1972 - 5., helt omarb. uppl.

Griffin, Donald R., 1915-2003. - Att se med hörseln / Donald R. Griffin ; [till svenska av Gösta Åberg].. - 1960

Grimlund, Bengt E., 1919-. - Den nya riksdagen : en presentation av den partiella författningsreformen / Bengt E. Grimlund, Lars Ricknell.. - 1970

Grossini, Giancarlo. - Dizionario del cinema giallo : tutto il delitto dalla A all Z / Giancarlo Grossini. - 1985. - ISBN: 88-220-4510-6

Grossini, Giancarlo. - Firme in passerella : Italian style, moda e spettacolo con intervise ad Armani... / Giancarlo Grossini. - 1986. - ISBN: 88-220-4515-7

Grottanelli, Cristiano. - Ideologie miti massacri : indoeuropei di Georges Dumézil / Cristiano Grottanelli. - 1993

Grünewald, Isaac, 1889-1946. - Matisse och expressionismen / Isaac Grünewald.. - 1964 - [Ny utg.]

Gunnar Hahns visbok [Musiktryck] : folkliga visor från elva länder på originalspråken i pianosättning och med ackordanalys / [sammanställd av Gunnar Hahn] ; [notskrift av Märtha Westerdal]. - 1963

Gustafson, Bosse, 1924-1984. - Kasta sten / Bosse Gustafson. - 1965 - [Ny utg.]

Gustafsson, Lennart, civilekonom, 1943-. - Förhandlingar : en teoretisk analys av gemensamt beslutsfattande / Lennart Gustafsson.. - 1971

Haggard, William, pseud. för Richard Henry Michael Clayton. - Hett uppdrag / av William Haggard ; [till svenska av Åsa Wohlin]. - 1961

Haggard, William, pseud. för Richard Henry Michael Clayton. - Ond cirkel / till svenska av Gunilla Nordlund. - 1961

Hahlweg, Werner. - Gerilla : krig utan fronter / Werner Hahlweg ; [till svenska av Karl Gustav Kavander och Christer Ellsén].. - 1970

Hahn, Gunnar, 1908-2001. - Gunnar Hahns visbok [Musiktryck] : folkliga visor från tio länder på originalspråken i pianosättning och med ackordanalys / [sammanställd av Gunnar Hahn]. - 1966 - 2. uppl.

Hahn, Gunnar, 1908-2001. - Gunnar Hahns visor [Musiktryck] : [36 av de bästa visorna ur Gunnar Hahns visbok] / med gitarrackompanjemang av Ulf-G. Åhslund. - 1967

Hahn, Stefan. - Judarnas historia / Stefan Hahn, A, Brody, Wulff Fürstenberg.. - 1970 - Bearb. och utökad utg. [ av Abraham Brody, Wulff Fürstenberg]

Hall, Tord, 1910-1987.. - Gauss : matematikernas konung / Tord Hall.. - 1965

Handbok för föreningsarkivarier / Karl-Gustav Björk, Paul björk, Tore Johansson, Eva Karlsson, Kjell Olsson, Sven W.Olsson, Birgitta Törnell, Åke Wedin.. - 1972. - ISBN: 9151802910

Handbok för tveksamma : en livsåskådningsantologi / sammanställd av Sören Halldén och Ann-Mari Henschen-Dahlquist. - 1970 - 2. uppl.

Handbok för tveksamma : en livsåskådningsantologi / sammanställd av Sören Halldén och Ann-Mari Henschen-Dahlquist.. - 1968

Hannestad, Knud. - Korstågen : ett möte mellan två kulturer / Knud Hannestad.. - 1966

Hansen, Helmuth. - Att argumentera riktigt / Helmuth Hansen. - 1966

Hansen, Hans. - Lär dig smalfilma / Hans Hansen ; [till svenska av Lennart Edberg].. - 1971

Hanson, Hans Ingvar, 1929-. - I stället för PR : en bok om relationik / Hans Ingvar Hanson ; i samarbete med Svenska civilekonomföreningen.. - 1969

Harding, Gösta, 1906-1976. - I uppväxtåren : uppfostringsproblem och beteenderubbningar i barn- och ungdomsåren / Gösta Harding.. - 1964

Hargreaves, Peter S.. - Better English conversation.. - 1966

Hargreaves, Peter S.. - Better English conversation.. - 1969 - 2. uppl.

Hargreaves, Peter S.. - Speak English better.. - 1965

Harrie, Ivar, 1899-1973. - Athenare : essäer [om Solon, Aischylos, Thukydides, Isokrates, Menander och Epikuros]. - 1964 - [Ny utg.]

Harrie, Ivar, 1899-1973. - Sju grekiska sagor : essäer / Ivar Harrie.. - 1962 - [Ny utg.]

Harris, Robert John Cecil. - Vad är cancer? / R.J.C. Harris.. - 1966

Hastings, Donald W.. - För älskande / Donald W. Hastings ; utgiven i samarbete med Riksförbundet för Sexuell Upplysning. - 1969

Heinlein, Robert A.. - Dubbelstjärna. - 1961

Henry, O., 1862-1910. - Rent skoj u.p.a. / O. Henry ; [till svenska av Gunilla Berglund]. - 1962

Herner, Eva, 1924-. - Vad kostar huset? : byggnads- och boendekostnader för småhus / Eva Herner, Erwin Mildner.. - 1968

Highsmith, Patricia, 1921-1995. - Främlingar på tåg / Patricia Highsmith ; till svenska av Hans Ullberg. - 1965 - [Ny utg.]

Hill, Joe, 1879-1915. - Joe Hills sånger. [Musiktryck] = The complete Joe Hill song book / under redaktion av Enn Kokk ; översättningar av Jacob Branting och Rune Lindström.. - 1969 - 2. uppl.

Hirn, Yrjö, 1870-1952. - Det estetiska livet / Yrjö Hirn. - 1964 - [Ny utg.]

Hirn, Yrjö, 1870-1952. - Konsten och den estetiska betraktelsen / Yrö Hirn ; efterskrift av Teddy Brunius.. - 1963 - [Ny utg.]

Hitler, Adolf, 1889-1945. - Hitlers bordssamtal i führerhögkvarteret 1941-42 / i urval av Stig Jonasson ; till svenska av Wolf Pietsch.. - 1967

Hooke, Robert. - Vetenskapliga försök : [en handbok i statistisk försöksplanering för naturvetare, tekniker, medicinare, samhällsvetare och alla andra som är intresserade av vetenskapliga metodfrågor.] / Robert Hooke ; övers. och vetenskaplig granskning av Lennart Råde.. - 1966

Horowitz, David, 1939-. - Från Jalta till Vietnam : en kritisk granskning av USA:s utrikespolitik / David Horowitz.. - 1969 - 2. uppl.

Horowitz, David, 1939-. - Imperialism och revolution / till svenska av Jan Järnebrand. - 1970

Household, Geoffrey. - Hasard / Geoffrey Household ; [till svenska av Lennart Rheyneuclaudes]. - 1963

Household, Geoffrey. - Duell i mörker / Geoffrey Household ; till svenska av Gertrud Hemmel. - 1962 - [Ny utg.]

Howarth, David. - Dagen D : den allierade invasionen i Normandie den 6 juni 1944 / David Howarth ; övers. från engelskan av Carl Henrik Falkman.. -  - Ny utg

Howells, W. W. (William White), 1908-2005. - Människans härstamning / William Howells.. - 1965

Hughes, Donald J.. - Den fantastiska neutronen / Donald J. Hughes.. - 1962 - 2. uppl.

Hughes, Donald J.. - Den fantastiska neutronen / Donald J. Hughes ; [till svenska av Lennart Edberg]. - 1960

Hunter, Ian Melville Logan. - Minnet / Ian M. L. Hunter ; till svenska av Jane Degerman.. - 1960

Hunter, Ian M.L.. - Minnet / Ian M.L. Hunter.. - 1962 - 2. uppl.

Hurley, Patrick M.. - Hur gammal är jorden? / till svenska av Lennart Edberg. - 1960

Hörberg, Bengt, 1922-2004. - Schack för nybörjare / Bengt Hörberg. - 1965

I stället för fängelse : 20 debattinlägg om nordisk kriminalpolitik / under red. av Hans Nestius.. - 1970

Det gick till historien : världshändelser under 4000 år i dokument / sammanställda av Martin Wein ; [till svenska av Alf Ahlberg].. - 1966

Internationell makt och förtryck / Nordal Åkerman (red.).. - 1970

Jacobs, Arthur. - Prisma musiklexikon / granskat och med förord av Bo Wallner ; (till svenska av Claes M. Cnattingius ...). - 1962

James, Edwin Oliver. - Gravarna berättar : en bok om förhistoriska religioner / E.O. James.. - 1963

Jerstedt, Sven, 1906-1987. - Parterna på arbetsmarknaden. - 1968 - 8., rev. uppl.

Jerstedt, Sven, 1906-1987. - Parterna på arbetsmarknaden. - 1966 - 6., rev. uppl.

Jerstedt, Sven, 1906-1987. - Parterna på arbetsmarknaden. - 1966 - 7., rev. uppl.

Johann, Ernst. - Hals- och Beinbruch! : tyska i vardagslag. - 1967

Johann, Ernst. - Hals- und Beinbruch : Tyska i vardagslag / Ernst Johann. - 1967

Johnson, Harry G., 1923-1977. - Världsekonomin vid skiljevägen : en översikt över aktuella valutapolitiska, handelspolitiska och utvecklingsekonomiska problem / Harry G. Johnson ; till svenska av Rolf Eidem ; genomsedd och kompletterad med noter av Hans Swedberg. - 1967

Josephson, Erland, 1923-2012.. - En berättelse om herr Silberstein / Erland Josephson. - 1965 - [Ny utg.]

Joyce, James, 1882-1941. - Dublinbor / övers.: Th. Warburton.. - 1966 - [Ny utg.]

Junus, Olavi, 1927-. - Sagan om den smidige antropologen och 60 andra u-landssagor / Olavi Junus.. - 1970

Jägerstad, Hans, 1915-1998. - Sveriges historia i årtal / Hans Jägerstad. - 1964 - 2., omarb. uppl.

Jägerstad, Hans, 1915-1998. - Sveriges historia i årtal / Hans Jägerstad. - 1965 - 3., bearb. uppl.

Jägerstad, Hans, 1915-1998. - Sveriges historia i årtal : [koncentrerad historisk uppslagsbok] / Hans Jägerstad.. - 1975 - 4., bearb. och utvidgade uppl.. - ISBN: 9151809397

Jämlikhet : första rapport från SAP-LO:s arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor / från partikongressen 1969: Alva Myrdals föredragning ; kongressens beslut.. - 1969

Kalniņš, Brūno, 1899-1990. - Rysslands historia och statsskick / Bruno Kalnins.. - 1964 - Ny utg.

Karelitz, Samuel. - När barnen är sjuka : en modern barnläkarbok / av Samuel Karelitz ; [till svenska av Karl Hylander]. - 1970 - 2. bearb. uppl.

Karelitz, Samuel. - När barnen är sjuka : Prismas barnläkarbok / Samuel Karelitz ; med förord av Bertil Söderling ; [till svenska av Karl Hylander]. - 1960

Karelitz, Samuel. - När barnen är sjuka : en modern barnläkarbok. - 1973 - 3. uppl.. - ISBN: 91-518-0759-9

Karlsson, Lars Erik, 1941-. - Demokrati på arbetsplatsen / Lars Erik Karlsson.. - 1969

Keres, Paul, 1916-1975. - Konsten att vinna i schack / Paul Keres och Alexander Kotov.. - 1961

Keres, Paul, 1916-1975. - Konsten att vinna i schack / Paul Keres och Alexander Kotov.. - 1963 - 2. uppl.

Keres, Paul, 1916-1975. - Konsten att vinna i schack / Paul Keres och Alexander Kotov.. - 1971 - 3. uppl.

Keres, Paul, 1916-1975. - Konsten att vinna i schack / Paul Keres och Alexander Kotov.. - 1972 - 4. uppl.. - ISBN: 9151806436

Kihlman, Christer, 1930-2021. - Se upp salige!. - 1965

Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen / urval och inledning av Vibeke Børdahl och Liu Pai-shah ; övers. av Reidar Ekner och Lars Ellström. - 1973. - ISBN: 91-518-0598-7

Kleist, Heinrich von, 1777-1811. - Michael Kohlhaas / [inledning och översättning av Alf Ahlberg].. - 1965 - [Ny utg.]

Klockare, Sigurd, 1913-1994. - Från generalstrejk till folkfront : söndring och samling i Kekkonens tid / Sigurd Klockare.. - 1971

Koestler, Arthur, 1905-1983. - Domens dag / [till svenska av Tore Zetterholm].. - 1962

Koestler, Arthur, 1905-1983. - Den osynliga skriften : en självbiografi / Arthur Koestler. - 1966 - [Ny utg.]

Koestler, Arthur, 1905-1983. - Pil i det blå : en självbiografi. - 1966 - [Ny utg.]

Kontroll och revision i företag med ADB / under medverkan av Sven Heijtz ... - 1969

Kotov, Aleksandr Aleksandrovič, 1913-1981. - Vägen till mästerskap i schack / Alexander Kotov ; svensk red. av Bengt Hörberg ; [till svenska av Lars G. Warne].. - 1970

Kragh, Börje, 1918-. - Konjunkturbedömning. - 1969 - 4. uppl.

Kruckenberg, Erland, 1913-. - Effektivare språkstudier : språklig analys och terminologi för studerande i engelska, franska och tyska / Erland Kruckenberg.. - 1972. - ISBN: 9151806177

Kvinnans sexuella beteende Övers. och bearb. av den första engelskspråkiga uppl., Till svenska av Britta Dancy, Utg. i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning / Av Alfred C. Kinsey ... - 1968

Kvinnors liv och arbete : svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsproblem / Annika Baude ... ; förord av Alva Myrdal.. - 1968 - [Ny, omarb. och aktualiserad utg.]

Könsdiskriminering förr och nu : litteratursociologiska och historiska studier / samlade av Karin Westman Berg.. - 1972. - ISBN: 9151800020

De laglösa : kriminologiska studier / samlade av Kaj Håkanson. - 1972 - 2. uppl.. - ISBN: 91-518-0191-4

De laglösa : kriminalsociologiska studier / samlade av Kaj Håkanson. - 1969

Landon, Christopher. - Kraniet / till svenska av Hans-Eric Holger.. - 1962 - [Ny utg.]

Landon, Christopher. - Mord på börsen / till svenska av Ingela Björck.. - 1964 - [Ny utg.]

Larsen, Bent. - Öppningsspelet i schack / Bent Larsen ; till svenska av Gösta Åberg. - 1967

Larsen, Jørgen. - Diktaturen i Grekland : [demokratiens fall och Konstantins misslyckade motkupp] / till svenska av Lennart Edberg.. - 1968

Larsson, Jan H, 1937-. - Modern marknadsföring. - 1968

Lasker, Emanuel, 1868-1940. - Sunt förnuft i schack. - 1964

Latinamerika / huvudredaktör Hans W:son Ahlmann ; medarbetare Hans W:son Ahlmann .... - 1966

Latinamerikaner om Latinamerika : en antologi / sammanställd av Pierre Schori.. - 1968

Lawrence, D. H. (David Herbert), 1885-1930. - Kärlek bland höstackar / av D. H.Lawrence ; till svenska av Elsa af Trolle.. - 1961

Lawrence, D. H. (David Herbert), 1885-1930. - Mannen som älskade öar : och andra noveller / D.H. Lawrence ; till svenska av Artur Lundkvist.. - 1965

Le Corbusier, 1887-1965. - Vår bostad / Le Corbusier.. - 1970 - 2. uppl.

Le Corbusier, 1887-1965. - Vår bostad / Le Corbusier ; förord av Lennart Holm.. - 1962

Lee, Irving J.. - Att tala samma språk : semantik till vardags / Irving J. Lee. - 1963

Leion, Anders, 1939-. - Inkomstfördelningen i Sverige : en sammanfattning av Låginkomstutredningens första delbetänkanden / Anders Leion ; Landsorganisationen i Sverige. - 1972 - 2. uppl.. - ISBN: 91-518-0429-8

Lenngren, Anna Maria, 1754-1817. - Satir och idyll / dikter i urval av Magnus von Platen. - 1962

Den levande antiken : uppsatser om den klassiska traditionen i litteraturen / Birger Bergh ... - 1973. - ISBN: 9151806533

Levertin, Oscar, 1862-1906. - Fyra författarporträtt / Oscar Levertin ; urval och inledning av Björn Julén. - 1962

Levine, Lena. - Samliv utan kyla : en bok om frigiditetens problem / Lena Levine & David Loth. - 1965

Lindberg, Folke, 1903-1988. - Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid / Folke Lindberg.. - 1964 - [2., omarb. uppl.]

Lindholm, Stig, 1933-. - Biståndsarbetare i fält : arbete, liv och tankar / Stig Lindholm : att söka likheterna bakom olikheterna.. - 1973. - ISBN: 9151806525

Lindner, Gert. - Allt om fotografering / Övers. av Inga Sandstedt. Sakgranskare: Gösta Dahlgren.. - 1972 - [Ny, moderniserad och utvidgad uppl.]. - ISBN: 9151807610

Lindner, Gert. - Lilla fotoboken / Gert Lindner.. - 1962

Ling, Jan, 1934-2013.. - Svensk folkmusik : bondens musik i helg och söcken / Jan Ling.. - 1964

Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius ... ; samlade och utgivna av Sigurd Fries.. - 1971

Ljungberg, Stellan, 1917-. - Hur läkemedlen verkar / Stellan Ljungberg.. - 1967

Lo-Johansson, Ivar, 1901-1990. - Zigenare : en sommar på det hemlösa folkets vandringsstigar med ett tillägg: tjugofem år efteråt / samt en efterskrift.. - 1963

Lundahl, Nils, 1936-. - Historiska schackpartier från Philidor till Keres / Nils Lundahl och Jan-Erik Westman. - 1967

Lundkvist, Artur, 1906-1991. - Darunga eller Varginnans mjölk / Artur Lundkvist.. - 1964 - [Ny utg.]

Lundkvist, Artur, 1906-1991. - Från utsiktstornet : aktuella utländska författare / Artur Lundkvist. - 1965 - [Ny utg.]

Lundquist, Gunnar A. R., 1907-. - Våra nerver.. - 1963 - 2. uppl.

Lundquist, Gunnar A. R., 1907-. - Våra nerver. - 1968 - 3. uppl.

Lundquist, Gunnar A. R., 1907-. - Våra nerver.. - 1962

Lundqvist, Lennart J., 1939-. - Miljövårdsförvaltning och politisk struktur / Lennart Lundqvist.. - 1971

Läkaren och samhället : en debattbok / sammanställd av J. Christer Sundström. - 1969

Maasing, Iva, 1930-2012. - Sportbilar och bilsport / Iva Maasing. - 1965 - 2., [helt omarb.] uppl.

Macaulay, Rose. - Föräldralösa ön / Rose Macaulay ; [till svenska av Märta Lindqvist]. - 1961 - [Ny utg.]

MacDonald, David Keith Chalmers. - Vid absoluta nollpunkten / D.K.C. MacDonald ; till svenska av Tor Larsson. - 1963

Maddison, Angus. - Ekonomisk tillväxt i Japan och Sovjet / Angus Maddison.. - 1971

Makt att vårda : en kritisk granskning av vårdideologier / Berit Agevik-Magnusson ... - 1970

Malm, Einar, 1900-1988. - Sitting Bull och kampen om Vilda Västern.. - 1961 - [Ny utg.]

March, William. - Det onda arvet / till svenska av Gemma Snellman. - 1962 - [Ny utg.]

Marcuse, Frederick L.. - Hypnos / F.L. Marcuse ; [till svenska av Karl Hylander]. - 1960

Marcuse, Frederick L.. - Hypnos / F.L. Marcuse ; till svenska av Karl Hylander.. - 1970 - 3. uppl.

Marine, Gene. - De svarta pantrarna : [ett reportage] / med efterskrift av Göran Holmberg ; till svenska av Jan Stolpe.. - 1970

Martelli, George. - Mannen som räddade London : berättelsen om Michel Hollard / George Martelli ; [till svenska av Anders Björkegård]. - 1962 - [Ny utg.]

Mason, Alfred Edward Woodley, 1865-1948. - De fyra fjädrarna / A. E. W. Mason ; [till svenska av Roland Adlerberth]. - 1961

Mason, Adair Stuart. - Hormonerna och hälsan / A. Stuart Mason. - 1961

Maugham, W. Somerset, 1874-1965. - Mrs Craddock / till svenska av Gunilla Nordlund. - 1961

Maupassant, Guy de, 1850-1893. - Bel-Ami / till svenska av Victor Hoving.. - 1965 - [Ny uppl.]

Maupassant, Guy de, 1850-1893. - En kvinna biktar och andra noveller / urval av Victor Hoving ; till svenska av Karl Asplund ... - 1962

Maupassant, Guy de, 1850-1893. - Ett liv / till svenska av Gunilla Nordlund. - 1961

Maupassant, Guy de, 1850-1893. - Ett liv / Guy de Maupassant ; [till svenska av Gunilla Berglund].. - 1968 - 2. uppl.

McCloy, Helen. - Du är död / Helen McCloy ; [till svenska av Barbro Alving].. - 1965

McCullers, Carson, 1917-1967. - Spegling i ett gyllne öga / Carson McCullers ; [till svenska av Nils Jacobsson]. - 1961

McDougald, Roman. - Mordgåtan / Roman McDougald ; [till svenska av Gemma Snellman]. - 1964 - [Ny utg.]

Medina, Paul. - Ça va bien : franska i dagligt tal. - 1965

Meyerson, Åke, 1910-1992. - Cézanne, Gauguin, van Gogh och deras samtida.. - 1965

Michanek, Ernst, 1919-. - Vår insats för u-länderna : tal, diskussionsinlägg, reflexioner 1964-70 / Ernst Michanek ; förord av Lars Kalderén.. - 1970

Miljöpolitik : [förslag till nytt socialdemokratiskt miljöprogram]. - 1972. - ISBN: 9153200195

Millar, Susanna. - Lekens psykologi / Susanna Millar ; övers.: M. Edgardh.. - 1970

Miller, Wright Watts. - Ryssarna som människor / [av Wright Miller ; [till svenska av Anders Byttner].. - 1962

Millqvist, Rolf, 1920-. - I kamp för en idé : en bok om Hemköp och maktspelet inom handeln / Rolf Millqvist. - 1971

Mills, C. Wright (Charles Wright), 1916-1962. - Den sociologiska visionen / C. Wright Mills ; övers. av Ulla Bergryd och Ingvar Lindblom.. - 1971

Milne, A. A., 1882-1956. - Röda husets gåta / A. A. Milne ; [till svenska av Åsa Wohlin].. - 1960

Milne, A. A., 1882-1956. - Röda husets gåta / A. A. Milne ; [till svenska av Åsa Wohlin].. - 1968 - 2. uppl.

Moberg, Vilhelm, 1898-1973. - Därför är jag republikan / Vilhelm Moberg.. - 1966 - Ny, utök. uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok / under red. av Bror Danielsson. - 1964

Modern engelsk-svensk ordbok / under red. av Bror Danielsson. - 1965 - 2., revid. uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok / under red. av Bror Danielsson. - 1969 - 4., [rättade] uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok : A modern English-Swedish dictionary / under red. av ... Bror Danielsson. - 1970 - 5. uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok : A modern English-Swedish dictionary / Bror Danielsson. - 1975 - 9. uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok / under red. av Bror Danielsson = A modern English-Swedish dictionary dictionary / ed. under the supervision of Bror Danielsson.. - 1974 - 8., omarb. uppl.

Modern engelsk-svensk ordbok : A modern English-Swedish dictionary / under red av/ ed. under the supervision of Bror Danielsson. - 1974 - 8., omarb. uppl., [1. tr.]

Modern engelsk-svensk ordbok / under red. av Bror Danielsson. - 1971 - 6. uppl.. - ISBN: 91-518-0381-X

Modern svensk psykoterapi : en antologi från Psykoterapicentrum / under red. av Bernt Rosengren och Anders Öfwerström.. - 1971

Modern Swedish labour market policy : government report, parliamentary resolution, labour market ordinance. - 1966

Moderna engelska berättare : en Prisma-antologi / övers. av Pelle Fritz-Crone och Lars Bjurman.. - 1966

Moderna holländska berättare / i urval av Sven Delblanc och Marguérite Törnqvist.. - 1969

Monicelli, Mario, 1915-. - L'arte della commedia / Mario Monicelli ; a cura di Lorenzo Codelli ; prefazione di Tullio Pinelli. - 1986. - ISBN: 88-220-4520-3

Mord i slutna rum : en antologi / red. av Jan Broberg. - 1967

Moyzisch, Ludwig Carl. - Operation Cicero.. - 1958 - [Ny utg.]

Myrdal, Gunnar, 1898-1987. - I stället för memoarer : kritiska essäer om nationalekonomin / Gunnar Myrdal ; till svenska av Anders Byttner och Kerstin Lundgren. - 1973. - ISBN: 91-518-0682-7

Nazismen i dokument / under red. av Stig Jonasson ; till svenska av Nils Holmberg och Stig Jonasson.. - 1966 - 2. uppl.

Nazismen i dokument / under redaktion av Stig Jonasson ; [till svenska av Nils Holmberg och Stig Jonasson. - 1971 - 3. uppl.

Nazismen i dokument / under red. av Stig Jonasson.. - 1965

Nedgång och fall? : kritik och självrannsakan i dagens England / under redaktion av Arthur Koestler ; [till svenska av Nils Holmberg]. - 1964

Nekby, Bengt. - CADU : an Ethiopian experiment in developing peasant farming : a summary of the work of the Chilalo agricultural development unit during the period of the first agreement 1967-70. - 1971

Newton, Harold William. - Solens ansikte / H. W. Newton ; [till svenska av Karin Thomé]. - 1961

"Ni är anhållen för vård!" : om tvångsingripanden enligt vårdlagarna. - 1972. - ISBN: 9151804042

Nietzsche, Friedrich, 1844-1900. - Nietzsche : i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark. - 1966

Nilsson, Martin P., 1874-1967.. - Olympen / Martin P:son Nilsson.. - 1964 - 2. uppl.

Norman, Birger, 1914-1995. - Repliker i kulturdebatten / av Birger Norman.. - 1963

Novellanalyser / under red. av Vivi Edström och Per-Arne Henricsson.. - 1970

Nowak, Kjell, 1934-1999. - Kommunikation och påverkan : en bok om målinriktad masskommunikation / Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd.. - 1971 - 3. uppl.

Nowak, Kjell, 1934-1999. - Kommunikation och påverkan : en bok om målinriktad masskommunikation / Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd.. - 1970 - 2. uppl.

Nowak, Kjell, 1934-1999. - Kommunikation och påverkan : en bok om målinriktad masskommunikation / Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd.. - 1974 - 5. uppl.

Nowak, Kjell, 1934-1999. - Kommunikation och påverkan / en bok om målinriktad masskommunikation ; Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd.. - 1969

Numelin, Ragnar, 1890-1972. - Grafologin som vetenskap : en kritisk granskning av handstilstolkningens förutsättningar och metoder / Ragnar Numelin.. - 1963

Nyberg, Jan-Erik, 1941-. - Arbetsmarknad och sysselsättning : en skrift om arbetsmarknadspolitik / av Jan-Erik Nyberg ; [utg.] i samarbete med TCO - Tjänstemännens centralorganisation. - 1972. - ISBN: 91-518-0658-4

Nyblom, Lennart, 1915-1994. - Red Tops bästa / Red Top. - 1965

Nyhlén, Erik, 1915-. - Svensk frikyrka / Erik Nyhlén.. - 1964

Nykvist, Bertil, 1922-. - Hur ska jag skriva? / Bertil Nykvist & Eve Trobäck. - 1972 - 3., [revid.] uppl.. - ISBN: 91-518-0586-3

Nykvist, Bertil, 1922-. - Hur skall jag skriva? / Bertil Nykvist & Eve Trobäck. - 1966

Ogilvy, C. Stanley. - Matematiska problem som väntar på sin lösning / C. Stanley Ogilvy ; till svenska av Kerstin Furenlid.. - 1965

Ogilvy, C. Stanley. - Talteori för alla / till svenska av Rune Larsson och Åke Stråby.. - 1968

Ohlmarks, Åke, 1911-1984. - William Shakespeare : [en introduktion] / av Åke Ohlmarks. - 1964

Olivieri, Angelo. - L'imperatore in platea : i grandi del cinema italiano dal Marc'Aurelio allo schermo / Angelo Olivieri. - 1986. - ISBN: 88-220-4521-1

Ollén, Gunnar, 1913-2014.. - Strindbergs dramatik / Gunnar Ollén.. - 1966 - [Ny utg.]

Olsson, Erik, 1920-. - Värdeanalys : fantasi och sunt förnuft i samverkan / Erik Olsson, Ulf Perning.. - 1970

Ovenden, Michael W.. - Liv på andra planeter.. - 1963

Palm, August, 1849-1922. - Ur en agitators liv.. - 1970 - Ny utg.

Palme, Olof, 1927-1986. - Politik är att vilja. - 1969 - 2. uppl.

Palme, Olof, 1927-1986. - Politik är att vilja / Olof Palme.. - 1968

Palme, Sven Ulric, 1912-1977. - Stockholms krigshistoria / Sven Ulric Palme.. - 1964

Parrinder, Geoffrey. - Vår tids religioner / Geoffrey Parrinder ; övers. av Alf Ahlberg.. - 1974 - Bearb. och utvidgad uppl.. - ISBN: 9151806460

Parrinder, Geoffrey. - Vår tids stora religioner / Geoffrey Parrinder ; till svenska av Alf Ahlberg.. - 1965

p'Bitek, Okot, 1931-1982. - Lawinos sång : en afrikansk kvinnas klagan / Okot p'Bitek ; svensk tolkning och inledning av Margareta Ekström ; illustrerad av Frank Horley. - 1971

p'Bitek, Okot, 1931-1982. - Två sånger om Afrika / Okot p'Bitek ; svensk tolkning och inl. av Margareta Ekström ; illustr. av Trixi Lerbs och Frank Horley.. - 1973. - ISBN: 9151806754

Pellaprat, Henri-Paul. - Franskt kök för alla / H.-P. Pellaprat ; [övers. och red. av Anders Björkegård]. - 1970 - 2. uppl.

Pen, Jan. - Modern nationalekonomi / Jan Pen ; övers. av Lennart Edberg.. - 1970

Pettersson, Carl-Gustav, 1925-1993. - Litteraturläsning : en handledning för gymnasium och fackskola. - 1966

Piaget, Jean, 1896-1980. - Strukturalismen / Jean Piaget ; övers. av Lill-Inger Eriksson och Bertil Vikström ; inledning av Joachim Israel.. - 1972. - ISBN: 9151801795

Pierce, John Robinson, 1910-2002. - Elektronik och kommunikation / John R. Pierce b; [till svenska av Einar Malmgren ; vetenskaplig granskare: Stellan Ekberg]. - 1968

Pikas, Anatol, 1928-. - Irti kouluväkivallasta / Anatol Pikas ; [suomentanut Eeva Pilvinen]. - 1990. - ISBN: 951-35-4705-1

Poe, Edgar Allan, 1809-1849. - Den svarta katten : tretton berättelser / Edgar Allan Poe ; i urval och övers. av Mårten Edlund.. - 1964

De politiska partiernas program / med inledning av Hans Wieslander.. - 1964

De politiska partiernas program / med inledning av Hans Wieslander.. - 1968 - 2., bearb. och utökade uppl.

De politiska partiernas program / med inledning av Hans Wieslander.. - 1970 - 3., bearb. uppl.

Porträtt av en minoritet : asiaterna i Östafrika / under redaktion av Dharam P. Ghai och Yash P. Ghai ; översättning av Vanja Lantz.. - 1971

Prisma uppslagsbok.. - 1966

Prisma uppslagsbok : modern, vederhäftig, koncentrerad. - 1961

Problem kring inflation och penningvärde / under medverkan av Harald Dickson ... ; inl. av Krister Wickman.. - 1965

Rabelais, François, ca 1494-1553. - Rabelais / i urval av Victor Svanberg ; [till svenska av Holger Petersen Dyggve].. - 1966

Radford, Edwin. - Vatten över huvudet / E. Radford, M. A. Radford ; till svenska av Gunilla Berglund.. - 1962

Ragnå, Birgit, 1920-. - Vem hjälper, vem råder? : handbok i sociala frågor. - 1971 - 4., bearb. uppl.

Ragnå, Birgit, 1920-. - Vem hjälper, vem råder? : handbok i sociala frågor. - 1969 - 3., bearb. uppl.

Ragnå, Birgit, 1920-. - Vem hjälper, vem råder? : handbok i sociala frågor. - 1967 - 2., bearb. uppl.

Ragnå, Birgit, 1920-. - Vem hjälper, vem råder? : handbok i sociala frågor. - 1965 - [Ny utg.]

Rainer, Jerome. - Lyckliga tillsammans : hur man uppnår sexuell harmoni / Jerome och Julia Rainer ; till svenska av Gunilla Berglund ; utgiven i samarbetemed Riksförbundet för Sexuell Upplysning. - 1965 - 4. uppl.

Rainer, Jerome. - Lyckliga tillsammans : hur man uppnår sexuell harmoni / Jerome och Julia Rainer. - 1961

Rainer, Jerome. - Lyckliga tillsammans Hur man uppnår sexuell harmoni i äktenskapet / Till svenska av Gunilla Nordlund.. - 1964 - 3. uppl.

Rainer, Jerome. - Variation och förnyelse i sexuallivet / Jerome och Julia Rainer ; översättning av Sven Bengtsson ; utgiven i samarbete med Riksförbundet för Sexuell Upplysning. - 1965

Rallarvisor [musiktryck] / [saml. av] Ragnvald Hedemann. - 1972. - ISBN: 91-518-0335-6

Raven, J. E. (John Earle), 1914-1980. - Platons tankevärld : en studie i den platonska metafysikens utveckling / J. E. Raven. - 1968

Reese, Terence. - Poker / Terence Reese, Anthony Watkins ; översatt och bearbetad av Einar Werner. - 1963

Reither, Joseph. - Prisma världshistoria / Joseph Reither ; till svenska av Leif Björk. - 1962 - 1. uppl.

Reither, Joseph. - Världshistorien i korta drag. - 1972 - 3. uppl. aktualiserad av Tor Åhman. - ISBN: 9151801019

Reither, Joseph. - Världshistorien i korta drag / Joseph Reither ; till svenska av Leif Björk.. - 1966 - 2., bearb. och aktualiserade uppl.

Renner, Hans. - Musikens grunder / Hans Renner ; övers. och bearb. av Lennart Reimers.. - 1961

Renner, Hans. - Musikens grunder / Hans Renner ; övers. och bearb. av Lennart Reimers.. - 1967 - 2., [kompletterande] uppl.

Rhenman, Eric, 1932-1993. - God och dålig företagsledning / Eric Rhenman ; i samarbete med Svenska civilekonomföreningen.. - 1970

Richards, I. A. (Ivor Armstrong), 1893-1979.. - Litteraturkritikens principer / I. A. Richards. - 1967

Rock, Robert, 1918-1995. - Framgångsrika svenska företag / Robert Rock ; [med förord av Rune Höglund].. - 1963

Romer, Alfred. - Den rastlösa atomen.. - 1961

Rossi, Annabella. - Le feste dei poveri / Annabella Rossi ; con una nota di Antonio Butitta. - 1986 - [Nuov. ed.]. - ISBN: 88-389-0383-2

Rubin, Isadore. - Sex efter 60 / Isadore Rubin ; utgiven i samarbete med Riksförbundet för Sexuell Upplysning. - 1967

Rubin, Isadore. - Sex efter sextio : [en bok om den mogna människans sexuella lyckomöjligheter] / till svenska av Bernt Bernholm. - 1967

Ryska berättare : en antologi / redigerad av Karin Pontoppidan-Sjövall. - 1961

Ryska revolutionen i dokument / i urval av Hans Wattrang ; [bokens dokument har översatts till svenska av Gull Brunius].. - 1966

Salomonson, Kurt, 1929-. - Grottorna.. - 1956

Salomonson, Kurt, 1929-. - Grottorna / Kurt Salomonson.. - 1965 - [Ny utg.]

Samspel : [en bok för ungdom om sexualliv och planerat föräldraskap] / utarbetad inom Riksförbundet för sexuell upplysning.. - 1967

Samspel : [en bok för ungdom om sexualliv och planerat föräldraskap] / [utarb. inom Riksförbundet för sexuell upplysning]. - 1968 - 2., rev. uppl.

Samspel : [en bok för ungdom om sexualliv och planerat föräldraskap] / [utarb. inom Riksförbundet för sexuell upplysning]. - 1969 - 3., revid. uppl.

Sandberg, Gunnar, 1918-1992. - Vi ser på konst : en introduktion till vår tids måleri, från Cézanne till Picasso / Gunnar Sandberg.. - 1962

Sandberg, Gunnar, 1918-1992. - Vi ser på konst : en introduktion till vår tids måleri, från Cézanne till Picasso / Gunnar Sandberg.. - 1965 - 2. uppl.

Sandberg, Gunnar, 1918-1992. - Vi ser på konst : en introduktion till vår tids måleri, från Cézanne till Picasso / Gunnar Sandberg.. - 1966 - 3. uppl.

Sandler, Joseph. - Grundbegreppen inom psykoanalysen : från Freud till den moderna jagpsykologin / Joseph Sandler, Christopher Dare, Alex Holder ; övers. av Margareta Edgardh.. - 1973. - ISBN: 9151803372

Sandler, Rickard, 1884-1964. - Chiffer : en bok om litterära och historiska hemligskrifter / Rickard Sandler.. - 1965 - [Ny utg.]

 SAP-LO:s arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor Jämlikhet : allas deltagande i arbetsliv och politik : [andra rapporten från SAP-LO:s arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor]. - 1972. - ISBN: 9153200225

Saroyan, William, 1908-1981. - Den mänskliga komedin / till svenska av Birgitta Hammar.. - 1960 - [Ny utg.]

Satir / urval av Bengt Holmqvist.. - 1966

Sawyer, Walter Warwick. - Räkna med nöje / till svenska av Bengt Lindwall.. - 1961

Schlyter, Brita, 1915-2007.. - Lek och leksaker / Brita Schlyter. - 1966 - 3., bearb. uppl.

Schlyter, Brita, 1915-2007.. - Lek och leksaker : en handbok för föräldrar till förskolebarn / Brita Schlyter ; illustr. av Gun Karlsson.. - 1961

Schlyter, Brita, 1915-2007.. - Lek och leksaker / Brita Schlyter ; illustr. av Gun Karlsson.. - 1971 - 7. bearb. uppl.

Schlyter, Brita, 1915-2007. - Lek och leksaker / Brita Schlyter ; [ill. av Gun Karlsson]. - 1969 - 5. uppl.

Schlyter, Brita, 1915-2007. - Lek och leksaker / Brita Schlyter ; [ill. av Gun Karlsson].. - 1970 - 6. uppl.

Schlyter, Brita, 1915-2007.. - Lek och leksaker / Brita Schlyter ; Illustr. av Gun Karlsson. - 1972 - 8. uppl.. - ISBN: 91-518-0492-1

Schlyter, Brita, 1915-2007.. - Lek och leksaker / Brita Schlyter ; [illustrationer av Gun Karlsson].. - 1967 - 4. uppl.

Scrivere il cinema : Suso Cecchi d'Amico / a cura di Orio Caldiron e Matilde Hochkofler ; EuropaCinema, Mostra del cinema europeo. - 1988. - ISBN: 88-220-4529-7

Seth, Ronald. - Operation Barbarossa : Hitlers ryska fälttåg / till svenska av Christer Hammarberg.. - 1968

Setterlind, Bo, 1923-1991. - Pandoras ask : en roman om den hemska lusten att fylla tomrum. - 1965 - [Ny utg.]

Sierksma, Klaes. - De gemeente wapens van Nederland.. - 1960

Silbersky, Leif, 1938-. - Såra tukt och sedlighet : en debattbok om pornografin / Leif Silbersky, Carlösten Nordmark. - 1969

Silbersky, Leif, 1938-. - Vad säger lagen om barnet? / Leif Silbersky och Karin von Schenck. - 1969

Silbersky, Leif, 1938-. - Älska i lagens namn : en debattbok om familjerättskommitténs förslag till äktenskapsrätt. - 1968

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret och den hängde i Liège / Georges Simenon ; övers. av HaraldJeurling. - 1966

Simon, Herbert A., 1916-2001. - Administrativt beteende : en studie av beslutsprocessen i administrativa organisationer / Herbert A. Simon ; [till svenska av Nils Kjellström].. - 1971

Simpson, William George. - No more mistakes! : an informal guide to correct English / W.G. Simpson, Brita af Ekenstam, Carl Ernolv.. - 1973. - ISBN: 9151804786

Sju hårdkokta : historier av Raymond Chandler, Norbert Davies, Ed Lybeck, Theodore Tinsley, Thomas Walsh, Damon Runyon och Ross MacDonald / valda av Mårten Edlund ; till svenska [från engelska] av Mårten Edlund och Anders Jonason. - 1966

Sjögren, Bengt, 1925-2009. - Farliga djur och djur som inte finns / Bengt Sjögren.. - 1962

Skjervheim, Hans, 1926-1999. - Deltagare och åskådare : sex bidrag till debatten om människans frihet i det moderna samhället / Hans Skjervheim.. - 1971

Skurnik, Larry S.. - Psykologi för alla / Larry S. Skurnik, Frank George ; [till svenska av Paul Persson och Hans Sjöbäck]. - 1965

Smith, Göran, 1917-. - Arbete och ansvar : en orientering för arbetsledare. - 1962

Smith, Göran, 1917-. - Gränges : porträtt av ett företag / Göran Smith.. - 1971

Smith, Göran, 1917-. - Parterna på arbetsmarknaden. - 1971 - 10., rev. uppl.

Smith, Göran, 1917-. - Parterna på arbetsmarknaden.. - 1963 - 3. uppl.

Smith, Göran, 1917-. - Parterna på arbetsmarknaden. - 1972 - 11., rev. uppl.. - ISBN: 9151805898

Smith, Göran, 1917-. - Parterna på arbetsmarknaden / Göran Smith.. - 1970 - 9., helt omarb. uppl.

Smith, Göran, 1917-. - Parterna på arbetsmarknaden / Göran Smith ; teckningar av Sven Sidén.. - 1961 - [3. uppl.]

Smith, Göran, 1917-. - Service / Göran Smith ; [teckningar av Poul Ströyer].. - 1964

Smith, Shelley, pseud. för Nancy Hermione Bodington. - Gift till döds / Shelley Smith ; [till svenska av Carl Folcker].. - 1960

Smärtlindring vid förlossning / Carl-Olof Danielson .... - 1972. - ISBN: 91-518-0424-7

Social goals in national planning : a critique of Sweden's long-term economic survey / Åke Burstedt ... - 1972. - ISBN: 9151803798

"Socialismen måste krossas!" : dokumenten om hur International telephone & telegraph corp. (ITT) försökte störta Chiles president : [de dokument som återges i denna bok har översatts från Documentos secretos de la ITT] / [övers. och inledning av medlemmar i föreningen Utbildning för biståndsverksamhet].. - 1973. - ISBN: 9151806495

Sofokles, 497-406 f.Kr.. - Tre dramer / Sofokles ; i svensk tolkning av Johan Bergman ; inledning av Ingemar Düring.. - 1965

Sovjetunionen : [ett modernt, faktarikt, lätthanterlilgt standardverk] / huvudredaktör Hans W:son Ahlmann ; medarbetare Helmer Smeds ... - 1964

Soya, Carl Erik, 1896-1983. - Min farmors hus / Carl Erik Soya ; [till svenska av Siri Thorngren Olin].. - 1961

Spanska berättare : en antologi / redigerad av Mateo Pastor-López ; översättningar av Ulla Follin ... - 1963

Spionage : en antologi / red. av Jan Broberg ; till svenska av Pelle Fritz-Crone.. - 1966

Språk, språkvård och kommunikation / under medverkan av Sture Allén ... - 1967

Stagnelius, Erik Johan, 1793-1823. - Dikter / i urval av Gunnar Ekelöf ; Gunnar Eklöfs utkast och anteckningar till efterskrift och noter är sammanställda och utarb. av Östen Sjöstrand.. - 1968

Stahre, Gunnar. - Kring sportstuga och sommarnöje / Gunnar Stahre ; [teckningar av Per-Erik Eriksson].. - 1965

Stahre, Gunnar. - Vi bygger en sportstuga / Gunnar Stahre ; [ill. av Per-Erik Eriksson].. - 1961

Stahre, Gunnar. - Vi bygger en sportstuga / Gunnar Stahre ; [ill. av Per-Erik Eriksson].. - 1966 - 3., omarb. uppl.

Steffen, Jeanne, pseud.. - Att vara underklass / Jeanne Steffen.. - 1969

Steinbeck, John, 1902-1968. - Det var en gång ett krig / John Steinbeck ; [till svenska av Hadar Högberg och Alvar Zacke].. - 1960

Steinbeck, John. - Det var en gång ett krig / Till svenska av Hadar Högberg och Alvar Zacke.. - 1962 - 2. uppl.

Steiner, Arthur. - Happy landing! : amerikanska i vardagslag / Arthur Steiner ; övers. och svensk bearb. av Iris Lönnroth.. - 1969

Stendhal, 1783-1842. - En egocentrikers minnen / Stendhal ; övers. av Ann Bouleau.. - 1965 - [Ny utg.]

Sterling, Thomas. - Mord i Venedig / Thomas Sterling ; [till svenska av Aida Törnell].. - 1962 - [Ny utg.]

Sterling, Thomas, 1921-2006. - I Stanleys spår / Thomas Sterling ; till svenska av Gunilla Nordlund.. - 1961

Stiernlöf, Sture, 1939-. - Kvinnor i Sovjet : yrkesliv och könsroller i första socialiststaten / Sture Stiernlöf. - 1970

Det stod i Arbetet 1887-1972 / ett urval av A. Alsterdal och O. Sandell.. - 1972. - ISBN: 9151805928

Stolpe, Sven, 1905-1996. - Tre franska författare : [essäer om André Gide, François Mauriac, Georges Bernanos]. - 1963

Stolt, Bengt, 1923-. - Geometri - euklidisk och icke-euklidisk / Bengt Stolt.. - 1968

Storry, Richard. - Det moderna Japans historia / Richard Storry ; [till svenska av Harriet Alfons].. - 1969

Straker, John Foster. - Lik i lovart / J. F. Straker ; [till svenska av Roland Adlerberth].. - 1963

Straker, John Foster. - Bara inte mord / J. F. Straker ; [till svenska av Gunilla Nordlund].. - 1962

Strand, Anton, 1905-. - Röd front : en debattbok om program och praktisk politik inom det svenska kommunistpartiet. - 1967

Strindberg, August, 1849-1912. - Breven till Harriet Bosse / August Strindberg ; utg. och kommenterade av Torsten Eklund.. - 1965 - [Ny utg.]

Strindberg, August, 1849-1912. - Hemsöborna : skärgårdsberättelse. - 1970

Strindberg, Axel, 1910-2000. - Revolutionens återskall / Axel Strindberg.. - 1971

Struik, Dirk Jan. - Matematikens historia / Dirk J. Struik ; övers.: Sonja Pleijel.. - 1966

Ström, Fredrik, 1880-1948. - Svenska ordstäv / med teckningar av Mark Sylwan. - 1971 - [Ny utg.]

Stämplingsprocessen : beskrivning av de utstöttas livssituation och självbild / en sociologisk antologi presenterad av Ann Lundén och Elisabet Näsman.. - 1973. - ISBN: 9151802317

Finlands utrikespolitik 1809-1966 / red. av Ilkka Hakalehto ; [till svenska av Margaretha Holmqvist].. - 1968

Svensk humor från Hasse Z. till Hans Alfredson / i urval av Erik Lundegård (Eld).. - 1971 - [Ny utg.]

Svenska diktanalyser / under redaktion av Magnus von Platen.. - 1967 - 2. utök. uppl.

Svenska diktanalyser / under red. av Magnus von Platen.. - 1965

Det svenska klassamhället : en antologi / sammanställd av Andreas Murray.. - 1967

Svenska noveller / en antologi sammanställd av Vivi Edström och Per Arne Henricson.. - 1970

Svenska sagor / [samlade av] Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, George Stephens ; med ordförklaringar utg. av Jöran Sahlgren ; vinjetter av Einar Norelius.. - 1964-1965

Svenska schlager [Musiktryck] / i urval av Fritz Gustaf.. - 1968

Sverige inför EEC : fakta och ståndpunkter / samlade och redovisade av Jan Magnus Fahlström ... - 1971

 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Kommunalpolitiska arbetsgruppen Rapport från Kommunalpolitiska arbetsgruppen. - 1972. - ISBN: 915320025X

Swedberg, Hans, 1918-. - Sveriges utrikeshandel. - 1971 - 2., väsentligt bearb. uppl.

Swedberg, Hans, 1918-. - Sveriges utrikeshandel / Hans Swedberg.. - 1965

Sweden writes : contemporary Swedish poetry and prose, wiews on art, literature and society / selected and introduced by Lars Bäckström and Göran Palm.. - 1965

Symons, Julian, 1912-1994. - Brottets bana / Julian Symons ; till svenska av Gertrud Hemmel. - 1962 - [Ny utg.]

Symons, Julian, 1912-1994. - Mordets färg / Julian Symons ; till svenska av Göran Hedén. - 1961 - [Ny utg.]

Säg mig, Josephine : frågor och svar ur Zambia Mails rådgivningsspalt / under red. av Barbara Hall ; föorord av Kenneth Kaunda ; efterskrift av Lars-Olof Edström. - 1970

Söderblom, Nathan, 1866-1931. - Uppenbarelsereligion. - 1963 - [Ny utg.] inledning av Erland Ehnmark

Söderström, Ingvar, 1935-. - Joe Hill, diktare och agitator : [en biografi] / Ingvar Söderström.. - 1970

Tardini, Ellis. - Gott från grillen / Ellis Tardini ; [teckningar av Irgens Pagermann ; till svenska av Gudrun Ullman].. - 1972. - ISBN: 915180767X

TCO och lönepolitiken / [utg.] i samarbete med TCO - Tjänstemännens centralorganisation.. - 1970

TCO:s familjepolitiska program / [utg.] i samarbete med TCO - Tjänstemännens centralorganisation.. - 1973. - ISBN: 9151806835

Teknisk förändring och arbetsanpassning : ett sociologiskt bidrag till forsknings- och planeringsdebatten / av Edmund Dahlström ... - 1966

Tey, Josephine, pseud. för ELizabeth Mackintosh. - Oskulden bedrar / Josephine Tey ; övers. från engelskan av Jadwiga P. Westrup. - 1963

Tey, Josephine, pseud. för Elizabeth Mackintosh. - Sjungande sand / Josephine Tey ; till svenska av Jadwiga P. Westrup. - 1965 - [Ny utg.]

Thörnander, Gunnel, 1937-. - Algeriets fredliga revolution / Gunnel Thörnander.. - 1971

Tjechov, Anton, 1860-1904.. - Häxan och andra noveller / Anton Tjechov ; i urval och övers. av Helga Backhoff Malmquist. - 1963

Tjechov, Anton, 1860-1904.. - Häxan och andra noveller / Anton Tjechov ; i urval och översättning av Helga Backhoff Malmquist.. - 1965 - 2. uppl.

Tjechov, Anton, 1860-1904.. - Häxan och andra noveller / [Av] Anton Tjechov ; i urval och övers. av Helga Backhoff Malmquist. - 1972 - 3. uppl.. - ISBN: 91-518-0190-6

Tjugotvå diktanalyser / samlade av Gunnar Hansson.. - 1968

Tjäna folket! : en bok om Kina / Gerhard Hultcrantz ... ; under medverkan av Sven Andersson .... - 1973. - ISBN: 91-518-0396-8

Tjäna folket / [av] Gerhard Hultcrantz ... - 1973 - 2. uppl.. - ISBN: 9151808064

Tjänstemännens lönepolitik : rapport från TCO:s lönepolitiska utredning / [utg.] i samarbete med TCO - Tjänstemännens centralorganisation.. - 1973. - ISBN: 9151806851

Traven, B.. - Sierra Madres skatt / till svenska av Eugen Albàn.. - 1968 - [Ny utg.]

Twain, Mark, 1835-1910. - Livet på Mississippi / till svenska av Margareta Suber och Birgit Elfwén. - 1970 - [Ny utg.]

Twain, Mark, 1835-1910. - Miljonpundsedeln och andra historier / av Mark Twain.. - 1969

Twain, Mark, 1835-1910. - Den stora franska duellen och andra historier / till svenska av Thomas Bennett, Mårten Edlund och Carl Sundell. - 1965

Tyrrell, George Nugent Merle. - Vid tröskeln till det okända / G. N. M. Tyrrell. - 1963

Tyst i klassen / 17 lärare om arbetet i dagens skola ; under red. av Kjell Rönnelid ; i samarb. med Lärarnas riksförbund.. - 1970

Tålamodets triumf : tradition, befrielsekamp och samhällsutveckling i Vietnam / Sven Ekberg [och nio andra] ; under redaktion av Lars Torbiörnsson.. - 1973. - ISBN: 9151806517

Törnqvist, Egil, 1932-2015.. - Svenska dramastrukturer : [analyser av August Strindberg: Första varningen ...] / Egil Törnqvist.. - 1973. - ISBN: 9151802821

U-ländernas sociala situation : en FN-rapport om Afrika, Asien och Latinamerika / Inga Thorsson, (red.) ; övers. av Ants Viirman.. - 1972. - ISBN: 9151807823

Ullén, Jan, 1928-. - Prisma bilhandbok / Jan Ullén ; [teknisk rådgivare: Rolf Eriksson]. - 1963-1965 - 2 vol.

Det underbara skåpet : några berättelser om museernas möjlighet att belysa vår tillvaro / med inledning av Per Wästberg ; red.: Ingemar Tunander.. - 1967

Utveckling och miljö i u-länderna : en rapport till FN:s miljövårdskonferens / inledning av Göran Bäckstrand ; övers. av Ants Viirman.. - 1972. - ISBN: 9151805316

Vad gäller valet? : fem partideklarationer inför 1968 års andrakammarval / medverkande: Nils Carlshamre ... - 1968

Vem äger Sverige? : fakta om makt och ägande ur Koncentrationsutredningen. - 1971. - ISBN: 9151804166

Vergilius Maro, Publius, 70-19 f.Kr.. - Eneiden / övers. av Gudmund Jöran Adlerbeth. - 1970

Verne, Jules, 1828-1905. - Jorden runt på 80 dagar / Jules Verne ; övers. av Eugen Vretholm.. - 1970

Vietnam i dokument / sammanställda av Teddy Arnberg, Erik Eriksson, Bengt Liljenroth och Leif Ryhle.. - 1968

Vinde, Pierre, 1931-. - Den svenska statsförvaltningen / Pierre Vinde. - 1969

Vinde, Pierre, 1931-. - Den svenska statsförvaltningen. - 1971 - 2., rev. uppl.. - ISBN: 9151802961

Vinde, Pierre, 1931-. - Swedish government administration : an introduction / translated by Patrick Hort. - 1971

Voltaire, 1694-1778.. - Traktat om toleransen / Voltaire ; med inledning av Herbert Tingsten ; översättning och anmärkningar av G. Åman-Nilsson.. - 1964

Vuxenutbildning : fakta, erfarenheter, förslag : rapport från LO:s arbetsgrupp för vuxenutbildning (LOVUX). - 1971

Välståndsklyftor och standardhöjning : en bok om inkomstutjämning / sammanställd av Lars Eric Ericsson och Mats Hellström ; under medverkan av Villy Bergström ... socialdemokratiska studentförbund.. - 1967

Världens folk : en modern översikt / [red. av Johannes Nicolaisen ...] ; övers. av Gunnar Gällmo, Jan Wahlén.. - 1971

Världens folk : en modern översikt. 1 Asien och Europa. - 1971. - ISBN: 9151802422

Världens folk : en modern översikt. 2 Afrika, Oceanien, Australien, Nord- och Sydamerika. - 1971. - ISBN: 9151802430

Wahlöö, Per, 1926-1975. - Vinden och regnet / Per Wahlöö.. - 1965 - [Ny utg.]

Walin, Gösta, 1938-. - Energikrisen - en bluff! : fakta om energiförsörjning och förutsättningar för en alternativ energipolitik / Gösta Walin.. - 1973. - ISBN: 9151807165

Wallenberg, Jacob, 1746-1778. - Min son på galejan / Jacob Wallenberg.. - 1960

Wallenberg, Jacob, 1746-1778. - Min son på galejan : nyutgåva med moderniserad stavning : ordförklaringar och kommentarer / Jacob Wallenberg.. - 1967 - Omtr.

Wallenquist, Åke, 1904-1994. - Astronomiskt lexikon. - 1962

Wallenquist, Åke, 1904-1994. - Planeter, stjärnor och kvasarer : nya metoder och rön inom astronomin. - 1966

Wallensteen, Peter, 1945-. - Ekonomiska sanktioner. - 1971

Ward, Frank. - Eating out in Stockholm. - 1972. - ISBN: 9151803887

Ward, Frank. - Äta ute i Stockholm : en restaurangguide. - 1973. - ISBN: 9151807092

Varför företagsdemokrati - och hur? : tyska ideer och erfarenheter / Hans Dichgans ... ; under redaktion av Heiner Radzio.. - 1971

Wattrang, Hans, 1925-. - Det kalla kriget. - 1963

Wattrang, Hans, 1925-. - Det kalla kriget / Hans Wattrang. - 1964 - 2. uppl.

Wattrang, Hans, 1925-. - Det kalla kriget. - 1965 - 3., bearb. uppl.

Waugh, Evelyn, 1903-1966. - En handfull stoft / till svenska av Margaretha Odelberg.. - 1961 - [Ny utg.]

Waugh, Evelyn, 1903-1966. - Hissa fler flaggor / till svenska av Nils Holmberg.. - 1969 - [Ny utg.]

Waugh, Evelyn, 1903-1966. - Press-stopp / av Evelyn Waugh ; till svenska av Margaretha Odelberg.. - 1960 - [Ny utg.]

Waugh, Evelyn, 1903-1966. - Press-stopp / Evelyn Waugh ; till svenska av Margaretha Odelberg.. - 1969 - [Ny utg.], 2. uppl.

Waugh, Evelyn, 1903-1966. - Skola för gentlemän / till svenska av Pelle Fritz-Crone.. - 1962

Weaver, Warren, 1894-1978. - Sannolikhet / Warren Weaver ; [till svenska av Sven Åstrand].. - 1964

Wedin, Åke, 1936-2007. - Kalla fakta om Spanien : [en koncis och modern faktasammanställning om Francos Spanien 1939-69] / Åke Wedin.. - 1969

Werner, Einar, 1901-1972. - Bridge på tjugo lektioner / Einar Werner. - 1962

Werner, Einar, 1901-1972. - Bridge på tjugo lektioner / Einar Werner.. - 1965 - 2., uppl.

Werner, Einar, 1901-1972. - Bridgeskolan / Einar Werner.. - 1970-

Werner, Einar, 1901-1972. - Bridgeskolan 1 Regler och budgivning. - 1970

Werner, Einar, 1901-1972. - Bridgeskolan 2 Spelföringen. - 1970

Werner, Einar, 1901-1972. - Modern budgivning i bridge. - 1966

West, D. J. (Donald James), 1924-. - Vad är homosexualitet? / till svenska av Bernt Bernholm ; utgiven i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning.. - 1967

Westerlind, Erik, 1914-. - Sveriges ekonomi : struktur och utvecklingstendenser / Erik Westerlind, Rune Beckman i samarbete med Svenska telegrambyrån.. - 1970 - 7., rev. uppl.

Westerlind, Erik, 1914-. - Sveriges ekonomi : struktur och utvecklingstendenser / Erik Westerlind & Rune Beckman. - 1962 - 4., omarb. uppl.

Westerlind, Erik, 1914-. - Sveriges ekonomi : struktur och utvecklingstendenser / Erik Westerlind & Rune Beckman.. - 1964 - 5., rev. uppl.

Westerlind, Erik, 1914-. - Sveriges ekonomi : struktur och utvecklingstendenser. - 1972 - 7., revid. uppl., 3 tr.. - ISBN: 915180302X

Westerlind, Erik, 1914-. - Sveriges ekonomi : struktur och utvecklingstendenser / Erik Westerlind och Rune Beckman.. - 1968 - 6. rev. uppl.

White, John Baker. - Sabotage / John Baker White ; [till svenska av Fritiof Haglund].. - 1961

Wiberg, Lars, 1937-. - AR : en introduktion till admininstrativ rationalisering / Lars Wiberg.. - 1973 - 2. uppl.. - ISBN: 9151806401

Wiberg, Lars, 1937-. - AR : en introduktion till administrativ rationalisering / [utg.] i samarbete med Svenska civilekonomföreningen.. - 1969

Wickström, Bo, 1927-. - Konsumenten väljer märke : resultatet av en fältundersökning om konsumentens märkesval vid engång- och vaneköp. - 1967

Wigforss, Ernst, 1881-1977. - Ur mina minnen / Ernst Wigforss.. - 1964

Wilde, Oscar, 1854-1900. - Lord Arthur Saviles brott och andra berättelser / Oscar Wilde ; till svenska av Gösta Åberg.. - 1962

Wilkens, Ann, 1944-. - Abort i Sverige : var god vänta. - 1971

Willy, 1859-1931. - Claudine i Paris / till svenska av Ebba Hellbom.. - 1962

Willy, 1859-1931. - Claudine i skolan / Willy och Colette ; till svenska av Ebba Hellbom.. - 1961

Winterstein, Hans. - Sömn och dröm / Hans Winterstein ; översättning efter originalets andra, utvidgade upplaga av Hadar Högberg. - 1961

Winther, Kris, 1905-1970. - Amerikansk slang / Kris Winther.. - 1970

Winther, Kris, 1905-1970. - Amerikanskt slanglexikon. - 1971 - 2. uppl.

Wirtanen, Atos, 1906-1979. - August Strindberg : liv och dikt / Atos Wirtanen.. - 1962

Woodcock, George. - Anarkismen : [omstörtande nihilism eller fredlig idealism?] / George Woodcock. - 1964

Woodward, Ernest Llewellyn. - Englands historia.. - 1966

Wyndham Lewis : letteratura/pittura / Bergonzi ... ; a cura di Giovanni Cianci. - 1982

Zola, Émile, 1840-1902. - Thérèse Raquin / [till svenska av Ann Bouleau].. - 1968[1964] - Omtr.

Zola, Émile, 1840-1902. - Thérèse Raquin / [till svenska av Ann Bouleau].. - 1969[1964] - Omtr.

Zola, Émile, 1840-1902. - Thérèse Raquin / till svenska av Ann Bouleau.. - 1964

Zola, Émile, 1840-1902. - Thérèse Raquin / Émile Zola ; till svenska av Ann Bouleau.. - 1971 - Omtr.

Åberg, Alf, 1916-2011.. - Digerdöden / Alf Åberg.. - 1963

Åberg, Alf, 1916-2011.. - Snapphanarna / Alf Åberg. - 1963 - [Ny, rev. utg.]

Åberg, Ewert, 1909-1983. - Världssvälten kan hejdas / Ewert Åberg.. - 1970

Öhman, Berndt, 1940-. - Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947 / Berndt Öhman.. - 1970

Østerberg, Dag, 1938-2017.. - Meta-sociologisk essä : en studie över sociologin som vetenskap och sociologens uppgift i samhället / Dag Österberg.. - 1971Author of this page: David Paul Wagner


HomeAbout UsContact UsPrivacyTerms of Use
© 2005-23 publishinghistory.com. All Rights Reserved.