Publishing History > Norsk Folkeminnelags Skrifter (Norsk Folkeminnelag) - Book Series List

Norsk Folkeminnelags Skrifter
Publisher: Norsk Folkeminnelag. Country: Norway. Date: 1921-59.
Atterklang fra gammeltida: Folkeminne Fra Beiarn I
by E. Vegusdal Eriksen.
Oslo, Norsk Folkeminnelag, 1953
(Norsk Folkeminnelag, Nr. 72) (Norsk Folkeminnelags skrifter).
Paperback. 160 pages. Size: 8vo. Norwegian text.
Atterljom: Folkeminne fra smadalane kring Lindesnes III
by Tore Bergstol.
Oslo, Norsk Folkeminnelag, 1959
(Norsk Folkeminnlags Skrifter)
Paperback. 163 pages. Size: 8vo. Norwegian folk tales. Norwegian text.


Norsk Folkeminnelag logo (image)

Logo of the publishing house, Norsk Folkeminnelag. The text translated from the Norwegian means: "Norwegian Folklore Society. Founded 1920."NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER (NORSK FOLKEMINNELAG)
Series Note:
The Norsk Folkeminnelags Skrifter [= Norwegian Folklore Society's Writings] was published by the Norsk Folkeminnelag [= Norwegian Folklore Society]. The Society's website may be seen here (Norwegian language).

Serial Number / Author / Title / Publication Year


1. Ivar Aasen: Norske minnestykke. Ved Jens Lindberg. Kristiania 1923.
2. Johan Theodor Storaker: Tiden i den norske folketro. (Storakers Samlinger 1). Ved Nils Lid. Kristiania 1921.
3. Sigurd Nergaard: Gard og grend. Folkeminne fraa Østerdalen 1. Kristiania 1921.
4. Edvard Langset: Folke-eventyr fraa Nordmør. Fyrste samling. Kristiania 1921.
5. Sigurd Nergaard: Ufredstider. Folkeminne fraa Østerdalen 2. Kristiania 1922.
6. Peter Lunde: Kynnehuset. Vestegdske folkeminne. Kristiania 1924.
7. Sigurd Nergaard: Eventyr. Barnevers, spurningar og ordspraak. Folkeminne fraa Østerdalen 3. Kristiania 1923.
8. Johan Theodor Storaker: Rummet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 2). Ved Nils Lid. Kristiania 1923.
9. Moltke Moe: Folkeminne frå Bøherad. Oslo [sic] 1924.
10. Johan Theodor Storaker: Elementerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 3). Ved Nils Lid. Kristiania 1924.

11. Sigurd Nergaard: Hulder og trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen 4. Oslo 1925.
12. Reidar Th. Christiansen: Norske folkeminne. En veiledning for samlere og interesserte. Oslo 1925.
13. Magnus Brostrup Landstad: Mytiske sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser. Oslo 1926.
14. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes 1. Oslo 1926.
15. Magnus Brostrup Landstad: Fra Telemarken. Skikk og sagn. Efterladte optegnelser. Oslo 1927.
16. Sigurd Nergaard: Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5. Oslo 1927.
17. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Fyrste bandet. Oslo 1928.
18. Johan Theodor Storaker: Naturrigerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 4). Ved Nils Lid. Oslo 1928.
19. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland [1]. Oslo 1929.
20. Moltke Moe: Folke-eventyr frå Flatdal. Oslo 1929.

21. Kjetil A. Flatin: Tussar og trolldom. Ved Tov Flatin. Oslo 1930.
22. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes 2. Oslo 1930.
23. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 1. Oslo 1930.
24. Nils Lid: Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne. Oslo 1931.
25. Anton Røstad: Frå gamal tid. Folkeminne frå Verdal. Oslo 1931.
26. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Andre bandet. Oslo 1931.
27. Andreas Mørch: Frå gamle dagar. Folkeminne frå Sigdal og Eggedal. Oslo 1932.
28. Johan Theodor Storaker: Sygdom og forgjørelse i den norske folketro. (Storakers Saml. 5). v/ Nils Lid. Oslo 1932.
29. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 1. Åringsmerke. Oslo 1933.
30. Olav Rekdal: Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal. Oslo 1933.

31. Kristian Bugge: Folkeminne-Optegnelser. Et utvalg. Oslo 1934.
32. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 2. Oslo 1934.
33. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland [1]. Oslo 1935.
34. Johan Theodor Storaker: Menneskelivet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 6). Ved Nils Lid. Oslo 1935.
35. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Tridje Bandet. Oslo 1935.
36. Knut Hermundstad: Gamletidi talar. Gamal Valdreskultur 1. Oslo 1936.
37. Ragnvald Mo: Dagar og år. Segner frå Salten [1]. Oslo 1937.
38. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 3. Oslo 1937.
39. Ruth Hult: Østfoldminne. Oslo 1937.
40. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland 2. Oslo 1938.

41. Johan Theodor Storaker: Mennesket og arbeidet i den norske folketro. (Storakers Saml. 7). v/Nils Lid. Oslo 1938.
42. Hermann Aune: Skikk og Tru. Folkeminne frå Gauldal. Oslo 1939.
43. Tov Flatin: Gamalt frå Numedal. Oslo 1939.
44. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland 3. Oslo 1939.
45. Knut Hermundstad: Bondeliv. Samrødor og song etter Ragndi Moen. Gamal Valdres-kultur 2. Oslo 1940.
46. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 4. Oslo 1940.
47. Johan Theodor Storaker: Sagn og gaader. (Storakers Samlinger 8). Ved Nils Lid. Oslo 1941.
48. Magne Aurom: Liv og lagnad. Folkeminne frå Sør-Odal. Oslo 1942.
49. Peder Fylling: Folkesagn. Oslo 1942.
50. Svale Solheim: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter Nr. 1-49. Oslo 1943.

51. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 5. Oslo 1942.
52. Nils H. og Arne H. Magerøy: Gamle visor og kvedor. Oslo 1943.
53. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland 2. Oslo 1943.
54. Ragnvald Mo: Eventyr og segner. Barnerim, ordtak og gåter. Folkeminne frå Salten 2. Oslo 1944.
55. Knut Hermundstad: I Manns Minne. Gamal Valdres-kultur 3. Oslo 1944.
56. Olav Nordbø: Segner og sogur frå Bøherad. Oslo 1945.
57. Lars M. Fjellstad: Gammalt frå Elvrom. Oslo 1945.
58. Edvard Grimstad : Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 1. Oslo 1945.
59. K. Weel Engebretsen og Erling Johansen: Sagn fra Østfold. Oslo 1947.
60. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 6. Oslo 1948.

61. Edvard Langset: Segner – Gåter – Folketru frå Nordmør. Oslo 1948.
62. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 2. Oslo 1948.
63. Andreas Faye: Norske Folke-Sagn. Oslo 1948.
64. Martin Bjørndal: Segn og tru. Folkeminne frå Møre. Oslo 1949.
65. Knut Hermundstad: Ættararv. Gamal Valdreskultur 4. Oslo 1950.
66. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 2. Langtidsvarsel. Oslo 1950.
67. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 7. Oslo 1951.
68. Lars M. Fjellstad: Till-till-Tove. Eventyr, segner, regler og anna. Folkeminne frå Eidskog 1. Oslo 1951.
69. Ragnvald Mo: Soge og segn. Folkeminne frå Salten 3. Oslo 1952.
70. Knut Hermundstad: Ættarminne. Gamal Valdres-kultur 5. Oslo 1952.

71. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 3. Oslo 1953.
72. Erling Vegusdal Eriksen: Atterklang fra gammeltida. Folkem. fra Beiarn 1. Oslo 1953.
73. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 8. Oslo 1954.
74. Lars M. Fjellstad: Haugfolk og trollskap. Folkeminne frå Eidskog 2. Oslo 1954.
75. Knut Hermundstad: I Kveldseta. Gamal Valdres-kultur 6. Oslo 1955.
76. Knut Liestøl In Memoriam. Oslo 1955.
77. Johan Skrindsrud: På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal. Oslo 1956.
78. Louise Storm Borchgrevink: Frå ei anna tid. Folkeminne frå Nordfjord. Oslo 1956.
79. Ragnvald Mo: Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten 4. Oslo 1957.

80. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 9. Oslo 1958.
81. Erling Vegusdal Eriksen: Farne tider. Folkeminne fra Beiarn 2. Oslo 1958.
82. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes 3. Oslo 1959.
83. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 4. Oslo 1959.Share this page:

Author: David Paul Wagner
(David Paul Wagner on Google+)
HomeAbout UsContact UsPrivacyTerms of Use
© 2005-23 publishinghistory.com. All Rights Reserved.