Publishing History > Aldusserien (Aldus / Albert Bonniers Förlag) - Book Series List

Aldusserien
Publisher: Aldus / Albert Bonniers Förlag. Country: Sweden. Date: 1957-77.

ALDUSSERIEN (ALDUS / ALBERT BONNIERS FÖRLAG)
Series Note:
The Aldusserien (that is, in English, the Aldus Series) was an extensive series of popular science books. These books were published in the pocket paperback format.

In its first years the series was published under the name of Aldusböckerna [= Aldus Books] but in 1967 it changed its name to Aldusserien.


Arranged by serial number


1 Svenskt arbete och liv Eli F. Heckscher 1957
2 Kvinnligt, manligt, mänskligt Margaret Mead ?
3 Makt och rätt Ivar Strahl ?
4 Tro och livsåskådning Ingemar Hedenius ?
5 Universums skapelse George Gamow ?
6 Grekisk och romersk konst Ernst Kjellberg & Gösta Säflund 1958
7 Musikens historia Alfred Einstein 1958
8 Drömtydning Sigmund Freud ?
9 Sveriges historia under 1900-talet Elis Håstad ?
10 Den underbara resan Gunnar Ahlström ?
11 Dödahavsrullarna John M. Allegro ?
12 Atomfysik och mänskligt vetande Niels Bohr 1959
13 Utsikter över utländsk prosa Artur Lundkvist ?
14 Kristendomens genombrott i Sverige Sven Ulric Palme 1959
15 Svenska målarpionjärer Erik Blomberg ?
16 Människa, kontakt, miljö Gunnar Boalt ?
17 Den svenska konstens historia 1 Henrik Cornell ?
18 Den svenska konstens historia 2 Henrik Cornell ?
19 Från svensk medeltid Erik Lönnroth 1959
20 Psykiatri i vår tid Eric B. Strauss ?
21 Einstein och universum Lincoln Barnett ?
22 Jazzens historia Marshall Stearns ?
23 Edith Södergran Gunnar Tideström ?
24 Demokratiens problem Herbert Tingsten ?
25 Kulturmönster Ruth Benedict ?
26 Mykenes röst John Chadwick 1960
27 Liv - Ursprung och utformning Gösta Ehrensvärd 1960
28 Ekonomi och samhälle Torsten Gårdlund ?
29 Sanning och särprägel Knut Jaensson ?
30 1789 Georges Lefebvre ?
31 Stjärnhimlen Patrick Moore ?
32 Den ensamma massan David Riesman ?
33 Den svenska kriminalpolitiken Ivar Strahl ?
34 Människan och strålningsriskerna Wallance & Dobzhansky ?
35 Den svenska konsten under 1900-talet Rolf Söderberg ?
36 ? ? ?
37 Människans ärftlighet och utveckling L.C. Dunn ?
38 Expansion: liv i universum Gösta Ehrensvärd 1961
39 Världsalltets byggnad Fred Hoyle 1961
40 August Strindberg Martin Lamm 1961
41 ? ? 1961
42 Kungar, profeter och harlekiner Geo Widengren 1961
43 Människan i rymden Carl-Johan Clemedson 1961
44 Fåglarnas liv Göran Bergman ?
45 Den levande cellen J.A.V. Butler ?
46 Analys och porträtt Fredrik Böök ?
47 Fysiken och människan Tor Ragnar Gerholm 1962
48 Vårt språk och vår värld Samuel Ichiyé Hayakawa ?
49 Djävulens ansikte, Ingmar Bergmans filmer Jörn Donner ?
50 De nordiska gudarna Georges Dumézil ?
51 Ett två tre ... oändligheten George Gamow ?
52 Musikalisk poetik Igor Stravinskij ?
53 Afrikas folk Carl Gösta Widstrand ?
54 Naivister och realister Erik Blomberg ?
55 Ur penningens historia Sture Bolin ?
56 Världsnaturens historia Francis Bull ?
57 Cybernetik G. Th. Guilbaud 1962
58 Planeterna Patrick Moore 1962
59 Historiska problem och utvecklingslinjer Curt Weibull 1962
60 Aldus världsatlas - ?
61 Gustav Adolf den store Nils Ahnlund ?
62 Från Tacitus till Tage Erlander Sture Bolin ?
63 Unga människor C. M. Fleming ?
64 Linneansk Linje Knut Hagberg ?
65 Atomen i fredens tjänst Martin Mann ?
66 Vetenskapens stora framsteg A. E. E. McKenzie ?
67 Arbetslivets psykologi J. A. C. Brown ?
68 Tanke: Liv som medvetande och känslospel Gösta Ehrensvärd 1963
69 Från Fattigsverige till välfärdsstaten Åke Elmér 1963
70 Skratt och allvar i svensk litteratur Olle Holmberg 1963
71 Åsikter och motiv Herbert Tingsten 1963
72 Religionens ursprung Geo Widengren 1963
73 Modern Swedish art Rolf Söderberg 1963
74 Medicinen av idag ? 1963
75 Agnes von Krusensterna Olof Lagercrantz 1963
76 Charles Darwin Sten Lindroth 1963
77 Lär känna dig själv Loewenstein, Gerhardi 1963
78 Afrikas historia Oliver, Fage 1963
79 Under havsvinden Rachel Carson 1963
80 Freuds psykologi Calvin S. Hall 1963
81 Aku-Aku Thor Heyerdahl ?
82 Människans utveckling Björn Kurtén ?
83 Helvetets förhistoria Martin P:n Nilsson 1963
84 Vardagslivets psykopatologi Sigmund Freud ?
85 Kamouflage i djurvärlden Adolf Portmann 1964
86 Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen Herbert Tingsten 1964
87 Vad är statistik? W. Allen Wallis & Harry V. Roberts 1964
88 Atomen människans universum Hannes Alfvén 1964
89 Världskriget och Versaillesfreden Sture Bolin 1964
90 Studier i mod john F. Kennedy 1964
91 Tillväxt och utveckling Maurice Sussman 1964
92 Grupper och gestalter Sten Carlsson 1964
93 De gröna växternas liv Arthur W. Galston 1964
94 Det moderna dramat 1830-1930 Martin Lamm 1964
95 ? ? 1964
96 Världsalltet som enhet D.W. Sciama 1964
97 Tvistefrågor i svensk historia Sten Jonsson 1964
98 Växtvärlden Harold C. Bold 1964
99 Utländska statsskick Olle Nyman 1964
100 Språket och människan Bertil Malmberg 1964

101 På Karl Staaffs tid Sven Ulric Palme 1964
102 Moderna strömkällor Staffan Ulvönäs 1964
103 Synpunkter på Strindberg Gunnar Brandell (red.) 1964
104 Mozart Alfred Einstein 1964
105 Den vilda strejken Joachim Israel 1964
106 Istidens djurvärld Björn Kurtén 1964
107 Gustaf Fröding Johan Landquist 1964
108 Källkritik och historia Curt Weibull 1964
109 Löjliga familjerna Staffan Björck 1964
110 Talen - Vetenskapens språk Tobias Dantzig 1964
111 Livets mening Ingemar Hedenius 1964
112 Harry Martinson Ingvar Holm 1964
113 Binas språk Martin Lindauer 1964
114 Världshistoria 1914-1961 David Thomson ?
115 Ont uppsåt? Hans Villius (red.) ?
116 Existentialismen är en humanism Jean-Paul Sartre ?
117 Masskommunikation Gunnar Boalt ?
118 Dagspressen i Sverige L. Furhoff & H. Hederberg ?
119 Laser - Det nya ljuset Britt Hartmann 1965
120 Ikarus' flykt Artur Lundkvist ?
121 Företagsledning i en föränderlig värld E. Rhenman & B. Stymne ?
122 Karin Boye Margit Abenius 1965
123 Djurens beteenden V. G. Dethier & E. Stellar 1965
124 40-talsförfattare Lars Olof Franzén (red.) 1965
125 Förenta Nationerna Finn Friis 1965
126 Latinamerikas historia George Pendle 1965
127 Viktoria och viktorianerna Herbert Tingsten 1965
128 Hur Sovjet styres John N. Hazard 1965
135 Vad är operationsanalys? Jan E. Berglund & Lars Halldén 1965
140 De magiska åren Selma H. Fraiberg 1965
141 Den stora börskraschen 1929 John Kenneth Galbraith 1965
142 Människor och vintergator Fred Hoyle 1965
143 Tvistefrågor i svensk litteraturforskning Magnus von Platen 1966
148 Solen George Gamow 1965
154 Människans frigörelse Karl Marx 1965
157 Upptäckten av elektronen David L. Anderson 1966
158 Språk och påverkan Jan Andersson & Mats Furberg 1966
169 Hur USA styres William C. Havard 1966
171 Vad är grafik? Philip von Schantz 1966
185 Galaxer, atomkärnor och kvasarer Fred Hoyle 1966
192 Atomteori och naturbeskrivning Niels Bohr 1967
196 Befolkningsutvecklingen Poul Chr. Matthiessen 1967
197 Leningrad, S:t Petersburg Jan Olof Olsson 1967

210 Lenin Louis Fischer 1967
211 Nittonhundratalets musik Ton de Leeuw 1967
215 Den svenska socialdemokratins idéutveckling 1 Herbert Tingsten 1967
216 Den svenska socialdemokratins idéutveckling 2 Herbert Tingsten 1967
217 Från underverksopera till TV-opera Folke H. Törnblom 1967
221 Vi i bild Bo Lagercrantz 1967
227 Livet måste ha mening Viktor E. Frankl 1968
234 Femtitalet i backspegeln Karl Erik Lagerlöf 1968
239 Moral Jan Andersson & Mats Furberg 1968
240 Det kluvna jaget Ronald David Laing 1968
244 Asiatisk erfarenhet Sven & Cecilia Lindqvist 1968
247 Kolonialväldenas upplösning Franz Ansprenger 1968
249 Välfärdssamhället - och därefter? Joachim Israel 1969
252 Sovjetryssland Karl-Heinz Ruffmann 1969
253 Tvåspråkighet eller Halvspråkighet? Nils-Erik Hansegård 1969
255 Den omoraliska anständigheten Ingemar Hedenius 1969
257 Ho Chi Minh Jean Lacouture 1969
258 Utflykter med utländska författare Artur Lundkvist 1969
262 Vision och skepsis: från Thales till skeptikerna Mats Furberg 1969
263 Barn, böcker och massmedier Tordis Örjasaeter 1969
264 Sten, brons och järn Mårten Stenberger 1969
265 Människans befrielse Herbert Marcuse 1969
267 BC-kriget hotar Robin Clarke 1969
268 Samerna Israel Ruong 1969
269 Intelligens och tänkande Kaj Spelling 1969
273 Leva under hot Hans Lohmann 1969
277 Freud och hans tid Gunnar Brandell 1969
278 Hjalmar Gullberg: Olle Holmberg. En vänbok Olle Holmberg 1969
283 Vi vantrivs i kulturen Sigmund Freud 1969
284 Gruva Sara Lidman 1969
285 Den nygamla vänstern Daniel Tarschys 1969
288 Människor emellan Michael Argyle 1970
289 Krypto Lars Axel Nilsson 1970
299 Från jorden till solen Arne Eld Sandström 1970

301 Beethoven Folke Hilding Törnblom 1970
303 När människor möts Erving Goffman 1970
306 Revolution i räkneläran Rudolf Blöchliger 1970
308 Tankar om döden Mats Furberg 1970
309 Själv och andra Ronald David Laing 1970
310 Mord och sol och vår Jan Olof Olsson 1970
312 Den unge Lenin Leo Trotskij 1970
313 Politisk antropologi Georges Balandier 1970
314 Lille Hans Sigmund Freud 1970
315 Synpunkter på Lars Ahlin Anna Boethius m.fl. 1971
329 Moral Jan Andersson 1971
330 Knutar Ronald David Laing 1971
332 Ur min offentliga sektor Lars Gyllenste 1971
334 De ekonomiska idéernas historia William J. Barber 1971
335 Vi och de: molekyler och liv i kosmos Gösta Ehrensvärd & Jan Olof Stenflo 1971
336 Kriminalitet som ungdomsfenomen Ragnar Hauge 1971
337 Det moderna Kinas historia Ping-chia Kuo 1971
338 Futurum exaktum Tor Ragnar Gerholm 1971
340 Öst–västkonflikten Bjöl Erling 1971
344 Antropologins historia Paul Mercier 1971
345 Lågtryck över Irland Jan Olof Olsson 1971
348 Mentalsjukdom och miljö Ronald David Laing 1971
349 Modern dramatik: tio analyser Gösta Kjellin 1971
355 Makt människor emellan Kerstin Vinterhed 1972
357 Från Platon till Lenin Sven-Eric Liedman 1972
362 Kärlek och vilja Rollo May 1972
365 De sista dagars heliga Robert Mullen 1972
366 Kärlek, ensamhet och dödens trädgård Olle Holmberg 1972
370 Fängelsedagbok av en revolutionär präst Philip Berrigan 1972
375 Livets mening och mål i indisk tankevärld Walther Eidlitz 1972
376 Cirkeln sluter sig Commoner Barry 1972
379 Ljus och liv Lars Olof Björn 1972
381 Framtidschocken Alvin Toffler 1972
384 Fem familjer i Sverige Bengt Börjeson 1972
388 Vansinnets historia under den klassiska epoken Michel Foucault 1973
389 Vad händer i Baltikum? Andres Küng 1973
391 Birgitta Emilia Fogelklou 1973
392 Teckenlära Bertil Malmberg 1973
394 Politik och propaganda Jan Andersson 1973
397 Levande materia: vad är liv? vad är biokemi? Gösta Ehrensvärd 1973
399 Hemligheter. Bekännelser och meditation Hans Levander 1973

403 Lära för att överleva Neil Postman 1973
408 Språkgränsen Magdalena Jaakkola 1973
411 Fosterskador Bengt Källén 1973
412 Jag är okay - du är okay Thomas A. Harris 1973
414 Sverige, Sverige, fosterland! Andres Küng 1973
415 Makt och oskuld Rollo May 1974
419 Barn och stress Gösta Rodhe 1974
420 Modern Svensk litteratur: 1940-1972 Torben Brostrøm 1974
422 Hängivenhet och distans: en studie i Lars Gyllenstens romankonst Hans Isaksson 1974
426 Myten om den goda modern Hanne Haavind 1974
427 Det andra syndafallet Thomas S Szasz 1974
430 Ros och dynamit Heinrich Böll 1974
431 Mer människa Hans Hof 1974
433 Eyvind Johnson: En monografi Gavin Orton 1974
435 Jord och makt i Sydamerika Sven Lindqvist 1974
437 Människans framtid Robert L. Heilbroner 1975
439 Den farliga sjukvården Ivan Illich 1975
440 Ombord på Aniara Gunnar Tideström 1975
441 De arabiska revolutionerna Ingvar Rydberg 1975
444 Stress i arbetslivet Nils-Erik Landell 1975
445 Bortom våldet Jiddu Krishnamurti 1975
448 Belägringen Clara Claiborne Park 1975
450 Arbetsbyte Sven Lindqvist 1975
452 Ekospasmrapporten Alvin Toffler 1975
453 Djur, människor, moral Stanley Godlovitch 1976
454 Mao Zedong och den ständiga revolutionen Göran Leijonhufvud 1976
456 Lyssna inåt! Hans Granqvist 1976
457 Hemmets århundrade Ellen Key 1976
462 Barndomens gåta Maria Montessori 1976
463 Oljekrisen och den nya ekonomiska världsordningen Dan Israel 1976
464 Svensk presspolitik Karl Erik Gustafsson & Stig Hadenius 1976
465 Manlig, kvinnlig, stressad Bernt Bernholm 1976
466 Modet att skapa Rollo May 1976
468 Människan och mystiken Frits Staal 1976
469 Aktiv förlossning Sheila Kitzingeraal 1977

Source of the above series list: Aldusserien.Share this page:

Author: David Paul Wagner
(David Paul Wagner on Google+)
HomeAbout UsContact UsPrivacyTerms of Use
© 2005-23 publishinghistory.com. All Rights Reserved.